ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน โรงพยาบาลกรุงเทพ

“สุขภาพดีแบบติดปีกเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของนักบินและลูกเรือ”

ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน โรงพยาบาลกรุงเทพ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2556 โดยได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (The Civil Aviation Authority of Thailand: CAAT) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 และได้รับการตรวจสอบมาตรฐานครั้งล่าสุดโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือนที่ดีที่สุด โดยมีเป้าหมายในการให้บริการดูแลทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์การบินที่ดีเยี่ยมและน่าเชื่อถืออย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีโปรแกรมพิเศษสำหรับบุคลากรด้านต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการบิน

บริการแบบ ONE STOP SERVICE

ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน โรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมให้บริการครบวงจรด้านเวชศาสตร์การบินด้วยความชำนาญ โดยพร้อมให้บริการเวชศาสตร์การบินที่หลากหลาย เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ และสามารถเข้าถึงได้โดยแพทย์เวชศาสตร์การบินที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) เน้นเรื่องสุขภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ นักบิน แอร์โฮสเตส ผู้โดยสารสายการบิน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

บริการของศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน โรงพยาบาลกรุงเทพ

รายชื่อแพทย์ของศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน โรงพยาบาลกรุงเทพ


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน โรงพยาบาลกรุงเทพ
เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์ (ชั้น 5 อาคาร R) 
จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00 น. – 16.00 น.