บางกอกพลาซ่า

Bangkok Plaza

ชั้น 1

 • ร้านนายอินทร์
 • 7 Eleven
 • After You
 • Asia Book  
 • Starbucks Coffee
 • S&P 

ชั้น 2

 • กินดี อยู่ดี
 • Dunkin Donuts
 • Burger Kings
 • Au Bon Pain
 • The Coffee Club
 • Saint Etoile 
 • Boost Juice
 • Clinique 
 • Mommories 
 • Hello Yogurt 

ชั้น 3

 • Fuji (Japanese Restaurant)
 • Black Canyon (Thai Restaurant)
 • Kibi Marumomo Syokudo (Ramen)
 • ฮั่วเซ่งฮงติ่มซำ
 • Mr.Fruita (ร้านขายผลไม้)
 • Health Choice (Health Shop)
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ -Kasikorn Bank (K Bank)
 • ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ -Thai Military Bank (TMB)
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ -Bangkok Bank (BBL)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ -Siam Commercial Bank (SCB)

ชั้น 4

 • Al Saray – Arabic&Indian House 
 • Beauty B 
 • ร้านแว่นตา หอแว่น
 • Bangkok Travel Club (สายการบินบางกอกแอร์เวย์)
 • Bonchon