นพ. ประภัสร์ ปิตยานนท์

วิสัญญีวิทยา
วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิสัญญีวิทยา
อนุสาขา
วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

วิสัญญีแพทย์
ดมยาผ่าตัด
ดมยาผ่าตัดหัวใจ
ดมยาผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่
ดมยาผ่าตัดทรวงอก
วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก แพทยสภา
BBBB
วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Breast Cancer Pathway Bangkok Hospital Medical Center
BBBB
EACTA Annual Congress 2016 society of cardiovascular anesthesiologists, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Bangkok Hospital Medical Center Bangkok Hospital Medical Center
BBBB
National Cardiovascular Center National Cardiovascular Center, ญี่ปุ่น
Loading

Loading Schedule..