หัวใจ

ครอบคลุมทุกการรักษาโรคหัวใจ ใส่ใจในทุกขั้นตอน ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเฉพาะทาง 24 ชม.

คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ
คลินิกรักษาหัวใจผ่านสายสวน
คลินิกโรคหัวใจเด็ก
คลินิกโรคพันธุกรรมด้านโรคหัวใจ
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
คลินิกป้องกันโรคหัวใจและลดไขมัน
คลินิกยาต้านการแข็งตัวของเลือด
คลินิกภาวะหัวใจอ่อนกำลัง
ศูนย์ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก
คลินิกฟื้นฟูและส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจ
ห้องตรวจสมรรถภาพหัวใจ