หัวใจ

ครอบคลุมทุกการรักษาโรคหัวใจ ใส่ใจในทุกขั้นตอน ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเฉพาะทาง 24 ชม

คลินิกหัวใจ
คลินิกป้องกันโรคหัวใจและลดไขมัน
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
คลินิกฟื้นฟูและส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจ