นพ. เสตถนัย บรรณสารประสิทธิ์

ออกตรวจวันจันทร์, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์, เสาร์ และวันอาทิตย์ 8:00-15:00 น. กรุณาติดต่อ 02 310 3000 หรือ 1719 เพื่อทำการนัดหมาย

การรักษา และ
การบริการ

การเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจสภาวะของทารกในครรภ์
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Master of Aviation Medicine University of Otago, New Zealand
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) Virgen Milagrosa University, Philippines
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน แพทยสภา
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Postgraduate Certificate in Aeromedical Evacuation University of Otago, นิวซีแลนด์
Loading

Loading Schedule..