นพ. เสตถนัย บรรณสารประสิทธิ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Aviation Medicine, University of Otago, New Zealand
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), Virgen Milagrosa University, Philippines
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน, แพทยสภา
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, แพทยสภา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Postgraduate Certificate in Aeromedical Evacuation, University of Otago, นิวซีแลนด์
สาขาที่สนใจพิเศษ
การเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจสภาวะของทารกในครรภ์
Loading

Loading Schedule..