ตรวจสุขภาพและอาชีวอนามัย

รองรับทุกการตรวจรักษาและดูแลสุขภาพพนักงานอย่างถูกวิธี ด้วยคุณภาพและบริการมาตรฐานระดับสากล

เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์
ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน โรงพยาบาลกรุงเทพ
ศูนย์อาชีวอนามัย