ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน โรงพยาบาลกรุงเทพ

การตรวจสุขภาพนักบินและผู้ทำการในอากาศแบบเริ่มต้นและแบบต่ออายุ

ใบสำคัญแพทย์สำหรับนักบินของไทยทุกประเภท 1 4

 • ใบรับรองแพทย์สำหรับนักบินประเภท 1 – ATPL, CPL
 • ใบรับรองแพทย์สำหรับนักบินประเภท 2- PPL
 • ใบรับรองแพทย์สำหรับนักบินประเภท 3-ATC
 • ใบรับรองแพทย์สำหรับนักบินประเภท 4-UPLการเตรียมตัวเข้ารับการตรวจสุขภาพ

INITIAL
การเตรียมตัวดังนี้

 1. งดอาหาร 8-12 ชม. ก่อนตรวจร่างกาย น้ำเปล่าดื่มได้
 2. รูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 2 รูปถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 3. เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง (ไม่หมดอายุ ไม่ชำรุด)
 4. ติดต่อแผนกทะเบียนเพื่อทำประวัติ (หากยังไม่เคยมารับบริการ)
 5. แต่งกายสุภาพ(เสื้อเชิ้ต สีสุภาพ กางเกงสแลค เข็มขัด รองเท้าหนังหุ้มส้น)
 6. นำแว่นสายตามาด้วย (ถ้ามี)
 7. กรณีที่มีประวัติทำ Lasik / PRK ต้องนำเอกสารมาเพิ่มเติม (มาให้พร้อมในวันที่นัดตรวจร่างกาย เพื่อให้จักษุแพทย์ประเมิน) ดังนี้
  • ใบรับรองแพทย์ แก้ไขสายตาด้วยวิธี Lasik / PRK และแสดงค่าสายตาก่อนทำการแก้ไข (อายุใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 6 เดือน)

หมายเหตุ : สำหรับสุภาพสตรี กรณีมีประจำเดือน สามารถมาตรวจหลังหมดประจำเดือน อย่างน้อย 7 วัน

RENEW

การเตรียมตัวดังนี้

 1. งดอาหาร 8-12 ชม.ก่อนตรวจร่างกาย น้ำเปล่าดื่มได้
 2. เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง (ไม่หมดอายุ ไม่ชำรุด)
 3. ติดต่อแผนกทะเบียนเพื่อทำประวัติ (หากยังไม่เคยมารับบริการ)
 4. แต่งกายสุภาพ (เสื้อเชิ้ต สีสุภาพ กางเกงสแลต เข็มขัด รองเท้าหนังหุ้มส้น)
 5. นำแว่นสายตามาด้วย (ถ้ามี)
 6. ใบสำคัญแพทย์ (Medical Certificate) ใบเก่า
 7. ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (Commercial Pilot License)

หมายเหตุ : สำหรับสุภาพสตรี กรณีมีประจำเดือน สามารถมาตรวจหลังหมดประจำเดือน อย่างน้อย 7 วัน

 

ใบสำคัญแพทย์สำหรับนักบินนานาชาติทุกประเภทขององค์กรการบินนานาชาติมีดังต่อไปนี้

 • Federal Aviation Administration (FAA)
 • Transport Canada
 • Civil Aviation Safety Authority (CASA)
 • Secretariat Of Civil Aviation (SSCA)

 

การเตรียมตัวเข้ารับการตรวจสุขภาพสำหรับ
Flight Attendant: Annual check-up, Pre-employment

การเตรียมตัวดังนี้

 1. งดอาหาร 8 – 12 ชม.ก่อนตรวจร่างกาย น้ำเปล่าดื่มได้
 2. เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง (ไม่หมดอายุ ไม่ชำรุด)
 3. ติดต่อแผนกทะเบียนเพื่อทำประวัติ (หากยังไม่เคยมารับบริการ)
 4. แต่งกายสุภาพ
 5. นำแว่นสายตาหรือคอนเทคเลนส์มาด้วย (ถ้ามี)

หมายเหตุ : สำหรับสุภาพสตรี กรณีมีประจำเดือน สามารถมาตรวจหลังหมดประจำเดือน อย่างน้อย 7 วัน

  

 


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน โรงพยาบาลกรุงเทพ
เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์ (ชั้น 5 อาคาร R) 
จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00 น. – 16.00 น.