• BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • Hearthospital
 • Wattanosoth

& Programs

view all

แพคเกจ ULTHERA และ THERMAGE

ยกกระชับหน้าสวยได้รูป คืนความเรียบเนียนเผยผิวอ่อนวัย ทำโดยแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนัง พร้อมเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน

& Media

view all

ลดละเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า...อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

วันงดสูบบุหรี่โลกตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี องค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายจากการสูบบุหรี่ ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูบ และเปรียบได้กับเป็น “บุหรี่มือสอง”

Case

view all

ผู้หญิงที่เคยมีลูกไม่เสี่ยงเป็นเนื้องอก จริงหรือ

ตัดสินใจเลือกรักษาโดยผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery) เพราะอยากกลับมาทำงานเร็วและเจ็บตัวน้อย