• BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • Hearthospital
 • Wattanosoth

& Programs

view all

เทคโนโลยีผ่าตัดผ่านกล้องซ่อมเอ็นไขว้หน้า

MIS ผ่าตัดซ่อมเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดจากกีฬาและอุบัติเหตุ ด้วยโปรแกรมฟื้นฟูมาตรฐานเดียวกับนักฟุตบอลทีมชาติ

& Media

view all

ช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ รพ.กรุงเทพ ผสานทีมแพทย์สหสาขา พร้อมรับมือรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน กระดูกหักหลายจุด กระดูกมือ กระดูกขากรรไกรและใบหน้า

อุบัติเหตุนำมาซึ่งการบาดเจ็บ การสูญเสียชีวิต หรือความพิการ ผู้บาดเจ็บควรได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเคลื่อนย้ายนำผู้ป่วยส่งถึงโรงพยาบาลอย่างถูกวิธี (Prehospital care) เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ลดอัตราการเสียชีวิต และลดความพิการของผู้บาดเจ็บ

Case

view all

ผู้หญิงที่เคยมีลูกไม่เสี่ยงเป็นเนื้องอก จริงหรือ

ตัดสินใจเลือกรักษาโดยผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery) เพราะอยากกลับมาทำงานเร็วและเจ็บตัวน้อย