ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน โรงพยาบาลกรุงเทพ

บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ

ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือนพร้อมให้บริการทางการแพทย์แบบครบวงจรครอบคลุมในกรณีฉุกเฉิน พร้อมเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อพยพผู้ป่วย และส่งผู้ป่วยกลับบ้านทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยทีมงานทางการแพทย์ที่เต็มเปี่ยมด้วยประสบการณ์และเครื่องบินที่มีอุปกรณ์ครบครัน มีศักยภาพในการดูแลระดับสูงผ่านบริการที่หลากหลาย อาทิ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศด้วยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ (Emergency Medical Services – HEMS) และด้วยเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ (Commercial Flight Escorts) โดยบริการเหล่านี้ได้รับการรับรองจากสถาบันเวชศาสตร์การบินยุโรป (European Aeromedical Institution – EURAMI)

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านรับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับที่ต้องได้รับการดูแลจากทีมบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง ครบทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ พร้อมกัน 2 มาตรฐาน (DUAL ACCREDITATION: CAMTS and CAMTS GLOBAL)  คือ

  1. The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems (CAMTS) สหรัฐอเมริกา
  2. The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems Global

โดยให้บริการการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยดังนี้          

  • FIXED WING โดยเครื่องบิน Cessna Citation X (HS-KCS)
    และ Cessna Citation Bravo (HS-MED, HS-EMT) Operate by MJETS 

  • ROTOR WING โดย HS-BHQ & HS-BHS Operate by BHS

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน โรงพยาบาลกรุงเทพ
เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์ (ชั้น 5 อาคาร R) 
จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00 น. – 16.00 น.