ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน โรงพยาบาลกรุงเทพ

เครื่องมือตรวจทางการแพทย์และทดสอบทางเวชศาสตร์การบิน

 • เครื่องมือตรวจการมองเห็นอย่างละเอียด
  • เครื่องสแกนจอประสาทตา (Optical Coherence Tomography – OCT)
  • การทดสอบลานสายตาด้วยคอมพิวเตอร์ (Humphrey Computerized Visual Field Test)
  • กล้องถ่ายรูปจอประสาทตา (Retinal Fundus Camera)
  • เครื่องทดสอบสมรรถภาพทางสายตา (Titmus 2A Vision Screener)
  • การทดสอบการมองเห็นด้วยสี (Fransworth Lantern Test – Flash light)
  • เครื่องทดสอบสมรรถภาพทางสายตา (Optec Vision Screener 6500P)
  • การทดสอบความคมชัดของภาพที่มองเห็น (Functional Acuity Contrast Testing – F.A.C.T.)
  • เครื่องวัดลักษณะรูปร่างและความโค้งของกระจกตา (Visante Topography)
  • การทดสอบการมองแบบ 3 มิติระยะไกลด้วย Howard Dolman (Howard Dolman Test)
  • การทดสอบภาพ 3 มิติ (Stereo – Fly Test)
  • การตรวจความไวต่อแสงจ้า (Glare Test)
  • เครื่องตรวจตาบอดสีด้วยคอมพิวเตอร์ (Colour Assessment and Diagnosis, CAD) Approved by EASA
  • การวัดจุดเพ่งใกล้ (Near Point of Convergence Test)
  • การทดสอบการมองเห็นสีด้วยสมุด Ishihara’s Test 
 • การตรวจสอบการได้ยิน  (Audiogram)
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
 • การตรวจสมรรถภาพของหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test)
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram)
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงร่วมกับการออกกำลังกาย (Exercise  Echocardiogram Test)
 • การตรวจอัลตราซาวนด์ (Ultrasonography)
 • การตรวจหลอดเลือดแดงบริเวณลำคอ (Carotid Doppler)
 • การตรวจหาภาวะโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ (Ankle-Brachial Index (ABI) test)
 • การตรวจเต้านมด้วยการเอกซเรย์และการอัลตราซาวนด์เต้านม (Digital Mammogram with Ultrasound Breasts)
 • การตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน โรงพยาบาลกรุงเทพ
เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์ (ชั้น 5 อาคาร R) 
จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00 น. – 16.00 น.