ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน โรงพยาบาลกรุงเทพ

กิจกรรมของศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน  

  • หลักสูตรพื้นฐานสำหรับ AME 2020 (รอประกาศ)
  • หลักสูตรทบทวนความรู้ทางด้านเวชศาสตร์การบินสำหรับ AME 2020
    26 – 28 สิงหาคม 2563

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน โรงพยาบาลกรุงเทพ
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 2 (ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ โซน B) 
จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00 น. – 16.00 น.