บริการรถโดยสาร Shuttle Van Service

บริการ Shuttle เส้นทาง รพ.กรุงเทพ – สนามบินสุวรรณภูมิ

Shuttle-service-schedule


บริการ Shuttle เส้นทาง รพ.กรุงเทพ – BTS (สถานีพร้อมพงษ์)

Shuttle service schedule 2024


บริการ Shuttle เส้นทาง รพ.กรุงเทพ – MRT (สถานีเพชรบุรี)


บริการ Shuttle เส้นทาง รพ.กรุงเทพ (อาคาร I) – Zenith Hotel (นานา)


หมายเหตุ

  • เวลาออกเดินทาง ขึ้นอยู่กับ สภาพการจราจร
  • B หมายถึง รถมินิบัส
  • จันทร์ – ศุกร์* : เพิ่มรอบในวันธรรมดาเท่านั้น (ไม่เพิ่มรอบในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ)
  • EMPORIUM Parking อยู่บริเวณ Emporium Tower
  • VIP Hospital Services  เรามีรถลีมูซีนหรู Toyota Majesty และรถตู้ผู้โดยสารเพื่อรองรับและความต้องการของผู้ป่วย