บริการรถโดยสาร Shuttle Van Service

Bangkok Hospital

MRT Phetchaburi
Bangkok Hospital

Emporium Tower
Bangkok Hospital
Departures
MRT
Departures
Bangkok Hospital
Departures
Emporium
Departures
B 06.00 B 06.30 08.00 07.00 (Mon-Fri)
B 06.30 (Mon-Fri) 07.00 (Mon-Fri) 09.00 08.00
B 07.00 07.10 (Mon-Fri) 10.00 09.00
B 07.30 (Mon-Fri) B 07.15 (Mon-Fri) 11.00 10.00
08.00 07.20 (Mon-Fri) 12.30 11.00
09.00 07.25 (Mon-Fri) 14.00 12.30
10.00 B 07.30 15.00 14.00
11.00 B 08.05 (Mon-Fri) 16.00 15.00
12.00 08.30 17.05 (Mon-Fri) 16.00
13.00 09.30 17.15 17.15
14.00 10.30 17.30 (Mon-Fri) 17.45 (Mon-Fri)
15.00 11.30 18.30 18.30
16.00 12.30 19.30 19.30
B 16.10 (Mon-Fri) 13.30 20.30 20.30
17.00 14.30    
B 17.10 (Mon-Fri) 15.30    
18.00 16.30    
B 18.10 (Mon-Fri) B 16.40 (Mon-Fri)    
19.00 17.30    
B 19.10 (Mon-Fri) B 17.40 (Mon-Fri)    
20.00 18.30    
20.10 (Mon-Fri) B 18.40 (Mon-Fri)    
  19.30    
  19.40 (Mon-Fri)    
  20.30    

B = Minibus 24 Seats | Operating schedule is subject to traffic conditions
Mon-Fri = Monday – Friday Only | Additional round on weekday only Except Public Holiday
Update: October 7, 2021
Shuttle Van Services  บริการส่งฟรีไปและกลับจากโรงพยาบาลกรุงเทพ

หมายเหตุ :

  • เวลาออกเดินทาง ขึ้นอยู่กับ สภาพการจราจร
  • B หมายถึง รถมินิบัส
  • จันทร์ – ศุกร์* : เพิ่มรอบในวันธรรมดาเท่านั้น (ไม่เพิ่มรอบในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ)
  • EMPORIUM Parking อยู่บริเวณ Emporium Tower
    VIP Hospital Services  เรามียานพาหนะลีมูซีนหรูและรถตู้ผู้โดยสารเพื่อรองรับและความต้องการของผู้ป่วย