ประกันบริการฉุกเฉินหรือผู้ป่วยในที่ไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน

ขั้นตอนที่ 1

สำหรับผู้ที่มีประกันสุขภาพภาคเอกชนทั้งชาวไทยและต่างชาติ จะได้รับความคุ้มครองในการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพ โดยเราทำงานร่วมกับบริษัทประกันชั้นนำและในเข้ารับบริการกรุณาสอบถามรายชื่อบริษัทประกันก่อนเข้ารับบริการ ได้ที่

Contact Center 1719 หรือ โทร. 02 310 3000
อีเมล: info@bangkokhospital.com

ขั้นตอนที่ 2

เมื่อตรวจสอบรายชื่อบริษัทประกันเรียบร้อย จะมีขั้นตอนในการรับบริการโดยใช้สิทธิ์ประกัน ดังนี้

 1. ในกรณีทั่วไปและฉุกเฉิน กรุณาเตรียมแสดงบัตรเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ ดังนี้
  Insurance

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
  • บัตรที่ทางราชการออกให้ หรือ
  • บัตรประกัน หรือเลขกรรมธรรม์

 2. บริการผู้ป่วยนอก
  Insurance
  • ผู้ป่วยลงนามในเอกสารใบยินยอมก่อนเข้ารับบริการที่เวชระเบียน
  • กรณีมีส่วนเกินผู้ป่วยจะต้องทำการชำระเอง

 3. บริการผู้ป่วยในที่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน
  Insurance
  • ติดต่อโรงพยาบาลเพื่อทำนัด ให้ข้อมูลรายละเอียดในการติดต่อ
  • จนท. ประสานงานบริษัทประกันเพื่อเช็กสิทธิ์การเคลมประกัน
  • หากมีส่วนเกินจากประกันผู้ป่วยจะต้องทำการชำระเอง


*หมายเหตุ : กรณีใช้สิทธิ์อื่น ๆ โปรดติดต่อสอบถามก่อนเข้ารับบริการรายชื่อบริษัทประกันชีวิต

 • บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต
 • บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
 • บมจ. เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต
 • บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
 • บมจ. ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
 • บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)
 • บมจ. ทิพยประกันชีวิต
 • บมจ. ที ไลฟ์ ประกันชีวิต
 • บมจ. ไทยประกันชีวิต
 • บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
 • บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
 • บมจ. ฟิลลิปประกันชีวิต
 • บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
 • บมจ. แรบบิท ประกันชีวิต
 • บริษัท เอไอเอ จำกัด
 • บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
 • บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
 • บมจ. อาคเนย์ประกันชีวิต


รายชื่อบริษัทประกันภัย

 • บมจ. กรุงเทพประกันภัย
 • บมจ. กรุงเทพประกันสุขภาพ
 • บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
 • บมจ. คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)
 • บมจ. เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย)
 • บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)
 • บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย
 • บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)
 • บมจ. ซิกน่า ประกันภัย
 • บมจ. ทิพยประกันภัย
 • บมจ. ทูนประกันภัย
 • บมจ. เทเวศประกันภัย
 • บมจ. ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
 • บมจ. ไทยไพบูลย์ประกันภัย
 • บมจ. ไทยประกันสุขภาพ
 • บมจ. ไทยพัฒนาประกันภัย
 • บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
 • บมจ. นวกิจประกันภัย
 • บมจ. บางกอกสหประกันภัย
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
 • บมจ. แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
 • บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
 • บมจ. เมืองไทยประกันภัย
 • บมจ. มิตรแท้ประกันภัย
 • บจ. มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย
 • บมจ. วิริยะประกันภัย
 • บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
 • บมจ. เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย)
 • บมจ. เอฟดับบลิวดีประกันภัย
 • บมจ. เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย)
 • บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)
 • บมจ. แอกซ่าประกันภัย
 • บมจ. แอลเอ็มจี ประกันภัย
 • บมจ. ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย