ห้องพักผู้ป่วย

โรงพยาบาลกรุงเทพ มีห้องพักไว้บริการหลากหลายรูปแบบเหมาะสมสำหรับผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นแบบ Standard, Deluxe, Superior, Critical Care (ผู้ป่วยวิกฤต) หรือแผนกทารกแรกเกิดและห้องคลอด