ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน โรงพยาบาลกรุงเทพ

เว็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านเวชศาสตร์การบิน

 • องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) – www.icao.int
 • สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(CAAT) – www.caat.or.th
 • องค์การบริหารการบินแห่งชาติ (FAA) – www.faa.gov
 • องค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (EASA) – www.easa.europa.eu
 • หน่วยงานความปลอดภัยด้านการบินพลเรือนของประเทศออสเตรเลีย (CASA) – www.casa.gov.au
 • การขนส่งแคนาดา (TCCA) – www.tc.gc.ca
 • สถาบันการบินและอวกาศนานาชาติ (ICASM) – www.iaasm.org
 • สมาคมการแพทย์ด้านการบินและอวกาศของสหรัฐอเมริกา (AsMA) – www.asma.org
 • สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) – www.iata.org
 • สถาบันเวชศาสตร์การบินยุโรป  (EURAMI) – www.euromi.org
 • องค์การอนามัยโลก (WHO) –  www.who.int
 • ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) –  www.cdc.gov
 • สมาคมเวชศาสตร์การบินแห่งประเทศไทย (AMAT)

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน โรงพยาบาลกรุงเทพ
เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์ (ชั้น 5 อาคาร R) 
จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00 น. – 16.00 น.