นพ. สุทัสพันธุ์ ขจรบุญ

ออกตรวจวันจันทร์ - วันศุกร์ 8:00-15:00 น. กรุณาติดต่อ 02 310 3000 หรือ 1719 เพื่อทำการนัดหมาย

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน Thai Medical Council, Thailand
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน Royal College of Physicians of London Faculty of Occupational Medicine, United Kingdom
BBBB
Aerospace Medicine United States Air Force, School of Aerospace Medicine, United States
Loading

Loading Schedule..