ทันตกรรม

ดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันแบบครบวงจร โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ศูนย์ทันตกรรมรากเทียมกรุงเทพ คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม
ทันตกรรมรากเทียม (Dental Implant)
การออกแบบรอยยิ้มด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ทันตกรรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยพิเศษ
การจัดฟันแบบใส (Invisalign)
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
การครอบฟันภายในวันเดียว
คลินิกกลิ่นปาก
บูรณะฟันทั้งช่องปาก