นพ. ณัฐพล ว่องเวศน์

ออกตรวจวันอังคาร, พฤหัสบดี, เสาร์ และวันอาทิตย์ 8:00-15:00 น. กรุณาติดต่อ 02 310 3000 หรือ 1719 เพื่อทำการนัดหมาย

การรักษา และ
การบริการ

เวชศาสตร์การบินและอวกาศ
การทดสอบสมรรถภาพนักบิน
นักบินประจำเครื่องบินแบบ Boeing 737-800
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Master of Science in Aerospace Medicine King’s College London, United Kingdom
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
Diploma in Aerospace Medicine King’s College London, United Kingdom

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
ได้รับการแต่งตั้งเป็น นายแพทย์ผู้ตรวจ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
BBBB
EASA Basic Course in Aviation Medicine King’s College London. United Kingdom, สหราชอาณาจักร
Loading

Loading Schedule..