นพ. ณัฐพล ว่องเวศน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชปฏิบัติทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science in Aerospace Medicine, King''''''''s College London, สหราชอาณาจักร
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
Diploma in Aerospace Medicine, King’s College London, สหราชอาณาจักร
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
EASA Basic Course in Aviation Medicine, King’s College London. United Kingdom, สหราชอาณาจักร

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719