ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน โรงพยาบาลกรุงเทพ

การสอบสวนอุบัติเหตุ / อุบัติการณ์ทางการบิน

  • Blood test

  • Investigation


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน โรงพยาบาลกรุงเทพ
เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์ (ชั้น 5 อาคาร R) 
จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00 น. – 16.00 น.