ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน โรงพยาบาลกรุงเทพ

การสอบสวนอุบัติเหตุ / อุบัติการณ์ทางการบิน

 

  • Blood test

  • Investigation


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน โรงพยาบาลกรุงเทพ
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 2 (ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ โซน B)