เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์

HEALTH DESIGN CENTER (เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์)

“เพราะเราเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพที่ไม่เพียงแตกต่างกันตามเพศและวัย แต่ลึกลงไปกว่านั้นคือพฤติกรรมการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย ตลอดจนประวัติสุขภาพของคนในครอบครัวก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้สุขภาพของแต่ละคนแตกต่างกัน การดูแลและวางแผนสุขภาพเฉพาะบุคคลอย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้มีสุขภาพดีในระยะยาว

ด้วยประสบการณ์ ความเข้าใจ และความใส่ใจในทุกรายละเอียด ทำให้เราพัฒนา วางแผน ออกแบบชุดตรวจสุขภาพที่ไม่เพียงป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงวัยหรือแต่ละอาชีพ แต่ยังแนะนำเกี่ยวกับการรักษาที่ถูกวิธีได้มาตรฐานในระดับสากล เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับบริการ นำมาซึ่งสุขภาพที่แข็งแรง เพิ่มความมั่นใจ ต่อยอดการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จ”


HEALTH DESIGN CENTER (เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์)
ศูนย์ดูแลสุขภาพครบทุกด้านที่พร้อมดูแลสุขภาพของคุณตั้งแต่เริ่มต้น ตลอดจนแนะนำแผนการรักษาหรือแผนการเสริมศักยภาพให้สุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้น ครอบคลุมทุกการดูแลสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น เฉพาะบุคคล องค์กร กลุ่มประกัน หรือเฉพาะวิชาชีพ เช่น เวชศาสตร์การบิน หรือแม้กระทั่งอาชีวอนามัย เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพดีได้ทุกวันของชีวิต

โดยมีการแบ่งโซนให้บริการเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการ ได้แก่

  • Zone A: READY TO START เตรียมพร้อมก่อนตรวจสุขภาพและพบแพทย์
  • Zone B: READY TO EXPLORE ตรวจสุขภาพตา ตรวจสุขภาพฟัน ตรวจการได้ยิน
  • Zone C: READY TO PREVENT ตรวจสุขภาพด้วยรังสีวินิจฉัย
  • Zone D: READY TO ENRICH ตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด ตรวจระบบประสาท
  • Zone E: READY TO STREGHTHEN ตรวจสุขภาพทางสูติ – นรีเวช
  • Zone F: READY TO FULFILL เตรียมพร้อมการมีสุขภาพที่ดีเติมเต็มทุกช่วงเวลาของชีวิต

พร้อมห้องตรวจที่แบ่งเป็นสัดส่วนตามลักษณะการใช้บริการอย่างลงตัว เครื่องมือแพทย์ที่สะอาดได้มาตรฐานระดับสากล ท่ามกลางบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ตกแต่งทันสมัย เพื่อบริการที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

 

ประสบการณ์และความชำนาญ

EXPERT – ประสบการณ์ความชำนาญของแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และทีมสหสาขาวิชาชีพ

QUALITY – คุณภาพการตรวจที่พร้อมด้วยเครื่องมือแพทย์ครบครัน ทันสมัย มาตรฐานระดับสากล

MULTI – DISCIPLINARY TEAM SUPPORT – แพทย์เฉพาะทางพร้อมให้การดูแลแบบองค์รวมอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง ฯลฯ

FULL OF SERVICE พร้อมบริการคนทุกเพศทุกวัย ทั้งรายบุคคลและองค์กร

มั่นใจในกระบวนการทำงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) และได้รับการรับรองด้านคุณภาพและบริการโดยมาตรฐานสากล (The Joint Commission International: JCI) และโรงพยาบาลกรุงเทพร่วมมือกับ Oregon Health & Science University (OHSU) สถาบันการศึกษาทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงด้านอาชีวเวชศาสตร์อีกด้วย

 

ประเภทรายการตรวจสุขภาพ


บริการรูปแบบอื่น ๆ

สำหรับชาวต่างชาติ โรงพยาบาลกรุงเทพมีศูนย์บริการผู้ป่วยช่าวต่างชาติ ที่ชั้น 4 อาคาร Rehabilitation อาทิ

Health Design Center

สอบถามเพิ่มเติมที่
เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์
ชั้น 5 อาคาร R (Rehabilitation)
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 07.00 น. – 15.00 น.