เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์

TUNING ALL LIVES เช็กสุขภาพสนุกทุกจังหวะชีวิต

เมื่อชีวิตในแต่ละช่วงวัยคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความสนุกและท้าทาย การมีสุขภาพดีในทุกจังหวะของชีวิตจึงช่วยเติมเต็มไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง นำมาซึ่งความสำเร็จและความสมดุลในชีวิต ซึ่งเคล็ดลับสำคัญอยู่ที่การตรวจสุขภาพให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะบุคคลที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ครบ ครอบคลุมทุกเพศทุกวัย เพื่อนำไปสู่หนทางของการดูแล ป้องกัน และรักษาสุขภาพอย่างถูกวิธีในทุกช่วงเวลาของชีวิต


TUNE-IN: PRE-CHECKUP ตรวจเพื่อรู้

การตรวจสุขภาพเพื่อประเมินสุขภาพเฉพาะบุคคล เพื่อให้รู้เท่าทันสุขภาพของตัวเอง ทำความเข้าใจความต้องการด้านสุขภาพ ป้องกันความเสี่ยงก่อนเกิดโรค ตระหนักถึงการมีสุขภาพดี ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ ดูแลพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้เหมาะสมอย่างรอบด้าน เพื่อการมีสุขภาพดีในระยะยาว

TUNE-UP: CHECKUP ตรวจเพื่อเปลี่ยน

การตรวจสุขภาพเพื่อจัดการปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจแบบเชิงรุกตามที่แพทย์แนะนำ ตลอดจนปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อการมีสุขภาพที่ดีกว่าเดิมและสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ในทุก ๆ วัน มุ่งเน้นการแก้ปัญหาสุขภาพแบบองค์รวมอย่างแท้จริง เพื่อป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

TUNE-ON: POST-CHECKUP ตรวจเพื่อเช็ก

การตรวจสุขภาพเพื่อติดตามดูแลสุขภาพในระยะยาว หลังได้รับการดูแลรักษาเฉพาะบุคคลและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในชีวิต ช่วยให้มีสุขภาพดี ป้องกันความเจ็บป่วย และเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงไปอีกนาน


HEALTH DESIGN CENTER (เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์) ศูนย์ดูแลสุขภาพครบทุกด้านที่พร้อมดูแลสุขภาพของคุณตั้งแต่เริ่มต้น ตลอดจนแนะนำแผนการรักษาหรือแผนการเสริมศักยภาพให้สุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้น ครอบคลุมทุกการดูแลสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น เฉพาะบุคคล องค์กร กลุ่มประกัน หรือเฉพาะวิชาชีพ เช่น เวชศาสตร์การบิน หรือแม้กระทั่งอาชีวอนามัย เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพดีได้ทุกวันของชีวิต

โดยมีการแบ่งโซนให้บริการเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการ ได้แก่

  • Zone A: READY TO START เตรียมพร้อมก่อนตรวจสุขภาพและพบแพทย์
  • Zone B: READY TO EXPLORE ตรวจสุขภาพตา ตรวจสุขภาพฟัน ตรวจการได้ยิน
  • Zone C: READY TO PREVENT ตรวจสุขภาพด้วยรังสีวินิจฉัย
  • Zone D: READY TO ENRICH ตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด ตรวจระบบประสาท
  • Zone E: READY TO STREGHTHEN ตรวจสุขภาพทางสูติ – นรีเวช
  • Zone F: READY TO FULFILL เตรียมพร้อมการมีสุขภาพที่ดีเติมเต็มทุกช่วงเวลาของชีวิต

พร้อมห้องตรวจที่แบ่งเป็นสัดส่วนตามลักษณะการใช้บริการอย่างลงตัว เครื่องมือแพทย์ที่สะอาดได้มาตรฐานระดับสากล ท่ามกลางบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ตกแต่งทันสมัย เพื่อบริการที่ดีที่สุดสำหรับคุณ


ประสบการณ์และความชำนาญ

EXPERT – ประสบการณ์ความชำนาญของแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และทีมสหสาขาวิชาชีพ

QUALITY – คุณภาพการตรวจที่พร้อมด้วยเครื่องมือแพทย์ครบครัน ทันสมัย มาตรฐานระดับสากล

MULTI – DISCIPLINARY TEAM SUPPORT – แพทย์เฉพาะทางพร้อมให้การดูแลแบบองค์รวมอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง ฯลฯ

FULL OF SERVICE พร้อมบริการคนทุกเพศทุกวัย ทั้งรายบุคคลและองค์กร

มั่นใจในกระบวนการทำงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) และได้รับการรับรองด้านคุณภาพและบริการโดยมาตรฐานสากล (The Joint Commission International: JCI) และโรงพยาบาลกรุงเทพร่วมมือกับ Oregon Health & Science University (OHSU) สถาบันการศึกษาทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงด้านอาชีวเวชศาสตร์อีกด้วย


ประเภทรายการตรวจสุขภาพ


บริการรูปแบบอื่น ๆ


สำหรับชาวต่างชาติ โรงพยาบาลกรุงเทพมีศูนย์บริการผู้ป่วยช่าวต่างชาติ ที่ชั้น 4 อาคาร Rehabilitation อาทิ

Health Design Center

สอบถามเพิ่มเติมที่
เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์
ชั้น 5 อาคาร R (Rehabilitation)
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 07.00 น. – 15.00 น.