ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีวเวชศาสตร์

1 นาทีในการอ่าน
ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีวเวชศาสตร์

แชร์

การเตรียมตัวก่อนการเข้ารับการตรวจสุขภาพ กรณีเข้ารับการตรวจตามปัจจัยเสี่ยงด้านการได้ยิน

 1. หลีกเลี่ยง หรือไม่เข้าไปในสถานที่ หรือปฏิบัติงานที่มีเสียงดังผิดปกติ เช่น สถานบันเทิง การได้ยินเสียงนกหวีด เสียงตะโกน เสียงลำโพง ในระยะใกล้ ภายใน 48  ชั่วโมงก่อนได้รับการตรวจการได้ยิน

 2. หลีกเลี่ยงกิจกรรมดำน้ำหรือปีนเขาก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 48 ชั่วโมง

 3. หากท่านมีไข้ คัดจมูก ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ก่อนเข้ารับการตรวจให้แจ้งแพทย์ผู้ตรวจร่างกายก่อนเสมอ

 4. หากท่านมีการเดินทางโดยสารเครื่องบินก่อนเข้ารับการตรวจภายใน 48 ชั่วโมงให้แจ้งรายละเอียดนี้แก่แพทย์ผู้ตรวจร่างกายก่อนเสมอ

การเตรียมตัวก่อนการเข้ารับการตรวจสุขภาพ กรณีเข้ารับการตรวจตามปัจจัยเสี่ยงด้านสารเคมี

กรณีตรวจหาสารเบนซีนและโทลูอีน (Benzene & Toluene)

 1. งดการสัมผัสกับควันไฟ การปิ้งย่างอาหาร อย่างน้อย 5 วัน ก่อนการเก็บปัสสาวะ

 2. งดรับประทานอาหารที่มีสารกันบูด อย่างน้อย 5 วัน ก่อนการเก็บปัสสาวะ

กรณีตรวจหาสารหนู (Arsenic)

 1. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารทะเล สาหร่าย สมุนไพรอย่างน้อย 5 วัน ก่อนการเก็บปัสสาวะ

 2. หลีกเลี่ยงดื่มน้ำชาที่ต้มจากใบชาอย่างน้อย 5 วัน ก่อนการเก็บปัสสาวะ

หมายเหตุ โรงพยาบาลกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการสำหรับการตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การปฏิบัติตัวเมื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 1. ลงทะเบียนเข้ารับบริการ สำหรับผู้รับบริการที่ยังไม่มีประวัติสุขภาพ ต้องติดต่อแผนกทะเบียนเพื่อทำประวัติผู้ป่วยใหม่ โดยต้องแสดงบัตรประชาชน พาสปอร์ต เพื่อประกอบการทำประวัติ

 2. สำหรับผู้รับบริการตรวจสำหรับการตรวจสุขภาพกลุ่มปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ติดต่อที่เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์ (Health Design Center) ชั้น 5 อาคาร R (Rehabilitation)

 3. กรอกประวัติเกี่ยวกับสุขภาพ การดำเนินชีวิตปัจจุบัน ตามแบบสอบถาม

 4. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และตรวจสายตา

 5. เจาะเลือดเพื่อส่งไปยังห้องปฏิบัติการ

 6. พยาบาลหรือทีมงานผู้ชำนาญจะแนะนำในการตรวจสุขภาพแต่ละขั้นอย่างละเอียด

 7. พบแพทย์เพื่อฟังผลการตรวจ ท่านสามารถปรึกษาแพทย์หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจ

หมายเหตุ ระหว่างรอผลการตรวจทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมเครื่องดื่มและของว่างไว้ให้สำหรับผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพทุกท่าน


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์อาชีวอนามัย โรงพยาบาลกรุงเทพ
เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์ ชั้น 5 อาคาร R (Rehabilitation)
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00 – 16.00 น.

แชร์