มาตรฐานการรักษาระดับสากลจากสถาบัน JCI

มาตรฐานการรักษาระดับสากลจากสถาบัน JCI

ด้วยมาตรฐานการรักษา และกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงของทีมแพทย์-พยาบาล ผสานเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัยในการรักษา 8 โรคเฉพาะทาง ภายใต้ 4 โรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงได้รับรองมาตรฐานการรักษาระดับสากล “การดูแลรักษาพยาบาลเฉพาะโรค” พร้อมกันถึง 8 โรค จากสถาบัน JCI (Joint Commission International) สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2551 – 2565

โรงพยาบาลกรุงเทพได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาระดับสากลใน 8 โรคเฉพาะทาง ดังต่อไปนี้


ท่านสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยผู้ป่วย หรือ คุณภาพการรักษาของเรา คลิกที่นี่