ทำไมต้องตรวจสุขภาพประจำปี

2 นาทีในการอ่าน
ทำไมต้องตรวจสุขภาพประจำปี

แชร์

คุณอาจคิดไม่ถึงว่าปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคอยู่ใกล้ตัวคุณนิดเดียว แม้ว่าปัจจัยหลักที่ทำให้ร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรงอยู่ที่โภชนาการที่ดี การดำเนินชีวิตที่เหมาะสม การหลีกเลี่ยงอบายมุข และการออกกำลังกายสม่ำเสมอ แต่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถทำเรื่องเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และต่อเนื่องตลอดอายุขัย ดังนั้นการตรวจสุขภาพเพื่อดูสภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย  ค้นหาความผิดปกติก่อนที่จะลุกลามเรื้อรังจนแสดงอาการ และส่งสัญญาณเตือนให้ดูแลรักษาอย่างทันท่วงที ช่วยลดการสูญเสียที่ไม่คาดคิดได้


โดยปกติหากไม่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย ทุกคนควรได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง โดยรายละเอียดของการตรวจจะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงอายุ และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ โดยพิจารณาจากประวัติของการใช้ชีวิตประจำวัน ประวัติการเจ็บป่วยที่ผ่านมา ประวัติบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะโรคที่มีความชัดเจนในเรื่องของการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่อาจจะเป็นปัจจัยการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ เช่น ความเครียด การสูบบุหรี่ เป็นต้น


เพื่อนนำทางส่วนตัวด้านสุขภาพ

เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์ได้รวบรวมการตรวจสุขภาพและงานส่งเสริมสุขภาพในด้านต่าง ๆ มารวมกัน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และเน้นการให้บริการที่เป็นเสมือนเพื่อนนำทางส่วนตัวด้านสุขภาพ เพราะแต่ละคนมีความเสี่ยงต่างกัน นี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องตรวจสุขภาพประจำปี พร้อมแนะนำให้ผู้มารับบริการได้เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจดูแลสุขภาพตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยได้เตรียมโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่คัดสรรเฉพาะตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะระบบ พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือการตรวจวินิจฉัยอันทันสมัย ด้วยบริการฉับไว สามารถรับผลตรวจเบื้องต้นได้ในวันเดียว

 

ตรวจร่างกายเฉพาะบุคคล

การตรวจร่างกายเริ่มต้นจากการศึกษาวิเคราะห์และแยกแยะปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคของแต่ละคนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการดำเนินชีวิต เช่น พฤติกรรมการบริโภค ความเครียดจากการทำงาน การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ นอนไม่หลับ ฯลฯ ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคคล้ายกันในครอบครัว จากนั้นทางศูนย์จะนำข้อมูลทั้งหมด มาคัดสรรโปรแกรมการตรวจร่างกายเฉพาะของแต่ละบุคคลขึ้นมา เพื่อความเหมาะสมอันเนื่องมาจากต้นเหตุของความเสี่ยงด้านต่าง ๆ

การตรวจร่างกายเบื้องต้นจะทำการตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร และตรวจร่างกาย โดยแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรม ตรวจหาดัชนีมวลกาย ตรวจความผิดปกติของเม็ดเลือด วัดระดับน้ำตาล และไขมันคอเลสเตอรอล เพื่อดูความเสี่ยงสาเหตุของโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์ และอัมพาตในอนาคต ตรวจการทำงานของตับไต ตรวจวัดมวลกระดูก และตรวจกรดยูริกจากเลือด เพื่อตรวจหาโรคไขข้ออักเสบ ตรวจเอกซเรย์ปอด เป็นต้น

ทั้งนี้ยังสามารถตรวจร่างกายในเฉพาะส่วนหรือเฉพาะโรคได้ อาทิ ตรวจหาความเสี่ยงของมะเร็งในเพศชายและเพศหญิง ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจากการเจาะเลือด ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในตับและลำไส้ สำหรับคุณผู้หญิงจะต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีการตรวจภายใน Thinprep และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยใช้เครื่องเอกซเรย์มะเร็งเต้านม Digital Mammogram นอกจากนี้ในผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงควรตรวจภาวะความเสี่ยงของโรคหัวใจ เพื่อดูสมรรถภาพของสุขภาพหัวใจให้ห่างไกลจากโรคหัวใจ ซึ่งเป็นโรคในอันดับต้น ๆ ที่คนไทยเป็นกัน

จุดเด่นนอกจากการตรวจด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพแล้ว การที่แพทย์ให้เวลาคนไข้ในการพูดคุยอธิบายผลตรวจอย่างละเอียดและเข้าใจ เป็นความสำคัญที่ทางเฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์เน้นมอบให้กับผู้รับบริการเข้าใจถึงภาพรวมสุขภาพ ผลตรวจที่ได้ และคำแนะนำที่เหมาะสมถ้าพบความผิดปกติ และการดูแลสุขภาพอย่างไรให้สุขภาพดีกว่าเดิม
วันนี้คุณมีนัดกับตัวคุณเองแล้วหรือยัง เสียเวลาสักนิดเพื่อตรวจสุขภาพปีละครั้ง เพื่อดูแลสุขภาพของคุณเองให้แข็งแรง ยืนยาว ทั้งสุขภาพกายและใจ เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราในอนาคต


ทำนัดตรวจสุขภาพผ่านช่องทาง Website คลิกที่นี่


สอบถามเพิ่มเติมที่
เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์
ชั้น 5 อาคาร R (Rehabilitation)
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 07.00 น. – 15.00 น.

แชร์