ตรวจสุขภาพประจำปี

1 นาทีในการอ่าน
ตรวจสุขภาพประจำปี

แชร์

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 1. งดรับประทานอาหาร 6 – 8 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ ดื่มน้ำเปล่าได้ในโปรแกรมมาตรฐานที่ไม่มีการส่องกล้อง หรือตรวจพิเศษต่าง ๆ เช่น เอกซเรย์กลืนแป้ง การส่องกล้องทางเดินอาหาร การตรวจ CT เป็นต้น

 2. นำยาที่ท่านรับประทานเป็นประจำมาด้วย เพื่อให้แพทย์ทราบว่าท่านรับประทานยาใดบ้าง

 3. สตรีที่อยู่ระหว่างการเป็นประจำเดือนไม่สามารถรับการตรวจปัสสาวะได้ ควรตรวจหลังหมดประจำเดือน 7 วัน

 4. กรุณานัดหมายผ่าน Contact Center 1719 ถ้าท่านไม่สะดวกมาตามวันนัดหมาย กรุณายกเลิกหรือเลื่อนนัดผ่าน Contact Center 1719 เช่นกัน   

หมายเหตุ โรงพยาบาลกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าบริการสำหรับการตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

การปฏิบัติตัวเมื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 1. ลงทะเบียนเข้ารับบริการ สำหรับผู้รับบริการที่ยังไม่มีประวัติสุขภาพต้องติดต่อแผนกทะเบียนเพื่อทำประวัติผู้ป่วยใหม่ โดยต้องแสดงบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตประกอบการทำประวัติ

 2. สำหรับผู้รับบริการตรวจสุขภาพรายบุคคล ติดต่อที่ เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์ ชั้น 5 อาคาร R (Rehabilitation)

 3. กรอกประวัติเกี่ยวกับสุขภาพ การดำเนินชีวิตปัจจุบัน ตามแบบสอบถาม

 4. พยาบาลหรือทีมงานผู้มีความชำนาญแนะนำโปรแกรมที่เหมาะสม

 5. ชำระค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ ณ การเงินชั้น 5 เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์ 

 6. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และตรวจสายตา

 7. เจาะเลือดเพื่อส่งไปยังห้องปฏิบัติการ

 8. พยาบาลหรือทีมงานผู้ชำนาญการจะแนะนำในการตรวจสุขภาพแต่ละขั้นอย่างละเอียด

 9. พบแพทย์เพื่อฟังผลการตรวจ  โดยท่านสามารถปรึกษาแพทย์หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจ

หมายเหตุ ระหว่างรอผลการตรวจ ทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมเครื่องดื่มและของว่างไว้ให้สำหรับผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพทุกท่าน

 


สอบถามเพิ่มเติมที่
เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์
ชั้น 5 อาคาร R (Rehabilitation)
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 07.00 น. – 15.00 น.

แชร์