ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น

โรงพยาบาลกรุงเทพ มุ่งให้บริการทางการแพทย์ด้วยมาตราฐานระดับสากล พร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง พยาบาล และบุคลาการทางการแพทย์ ที่พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกสำหรับชาวญี่ปุ่น เปรียบเสมือนทำการรักษาที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีทีมแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาด้านแพทย์ศาสตร์ และทันตแพทย์ศาสตร์จากมหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุนได้ดี ทำให้รู้และเข้าใจถึงความต้องการของผู้รับบริการ โดยสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้รับบริการรู้สึกอบอุ่น และมั่นใจในการรักษาพยาบาลเหมือนอยู่ประเทศของตนเอง


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
ชั้น 2 อาคาร I