ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น

โรงพยาบาลกรุงเทพ มุ่งให้บริการทางการแพทย์ด้วยมาตราฐานระดับสากล พร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง พยาบาล และบุคลาการทางการแพทย์ ที่พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกสำหรับชาวญี่ปุ่น เปรียบเสมือนทำการรักษาที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีทีมแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาด้านแพทย์ศาสตร์ และทันตแพทย์ศาสตร์จากมหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุนได้ดี ทำให้รู้และเข้าใจถึงความต้องการของผู้รับบริการ โดยสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้รับบริการรู้สึกอบอุ่น และมั่นใจในการรักษาพยาบาลเหมือนอยู่ประเทศของตนเอง

  • ให้การบริการในกลุ่มของผู้รับบริการชาวญี่ปุ่นที่อายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ตรวจรักษาแบบผู้ป่วยนอก ทางด้านอายุรกรรม, ศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูก ให้การบริการผู้ป่วยที่ไม่เป็น Emergency case และโรคเฉพาะทาง

  • ให้การบริการตรวจสุขภาพประจำปี ลูกค้าทั่วไปและกับบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย (Corporate Contract)

  • เป็นศูนย์กลางประสานงานผู้รับบริการชาวญี่ปุ่น ของโรงพยาบาลกรุงเทพ


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
ชั้น 2 อาคาร I