The da Vinci Xi หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดอัจฉริยะ

The da Vinci Xi หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดอัจฉริยะ

da Vinci Xi หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดอัจฉริยะ

ผ่าตัดขั้นสูง แผลเล็ก ผ่าตัดได้ในบริเวณที่เข้าถึงยาก

da Vinci Xi เป็นหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดรุ่นล่าสุดที่ออกแบบเพื่อการผ่าตัดผ่านกล้องแบบแผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว (Minimal Invasive Surgery: MIS) อุปกรณ์หุ่นยนต์มีความคล่องตัวและระยะการเคลื่อนไหวมากกว่ามนุษย์ ช่วยให้ศัลยแพทย์ทำการผ่าตัดที่ละเอียดอ่อนในจุดที่ยากต่อการเข้าถึงได้สำเร็จ โดยสามารถเข้าไปผ่าตัดในตำแหน่งที่ยากและมีความซับซ้อนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ลดผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดได้เป็นอย่างดี

ทำไมถึงต้องผ่าตัดแผลเล็ก
ด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi

The da Vinci Xi หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดอัจฉริยะ

หุ่นยนต์ da Vinci Xi รักษาโรคใด

ข้อดีเมื่อผ่าตัดแผลเล็กด้วย da Vinci Xi

หุ่นยนต์ da Vinci Xi ทำงานอย่างไร

ทีมศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการ

ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi

ทีมศัลยแพทย์ทุกท่านผ่านการฝึกอบรมการรักษาผู้ป่วยด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด และได้รับการรับรองจากโปรแกรมพัฒนาทักษะการผ่าตัดด้วยมาตรฐานเดียวกับสหรัฐอเมริกา

The da Vinci Xi หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดอัจฉริยะ

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

แพ็กเกจส่องกล้องผ่าตัดแผลเล็ก ด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดอัจฉริยะ

ระยะเวลานอนรพ. (คืน)

ราคา (บาท)

การส่องกล้องผ่าตัดถุงน้ำดี แบบมาตรฐาน Level 2 ด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดอัจฉริยะ

2

260,000

การส่องกล้องผ่าตัดถุงน้ำดี กรณีเป็นโรคซับซ้อน Level 3 ด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดอัจฉริยะ

5

370,000

การส่องกล้องผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบ โดยใช้ Mesh Graft (แผ่นวัสดุเสริมความแข็งแรง) / 1 ข้าง ด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดอัจฉริยะ

2

250,000

การส่องกล้องผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบ โดยใช้ Mesh Graft (แผ่นวัสดุเสริมความแข็งแรง) / 2 ข้าง ด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดอัจฉริยะ

2

400,000

การส่องกล้องผ่าตัดแก้ไขไส้เลื่อนบริเวณสะดือ โดยใช้ Mesh Graft (แผ่นวัสดุเสริมความแข็งแรง) ด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดอัจฉริยะ

2

299,000

การผ่าตัดปอดแผลเล็กด้วยการส่องกล้อง แบบซับซ้อน ด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดอัจฉริยะ Advanced RATS (Lobectomy)

4

520,000

การผ่าตัดเนื้องอกต่อมไทมัสด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดอัจฉริยะ (RATS Thymectomy)

2

530,000

 

เงื่อนไขในการรับบริการ

 1. การเข้ารับบริการราคาแพ็กเกจผ่าตัดนี้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น
 2. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ วิสัญญีแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
 3. ราคาดังกล่าวรวม ห้องพักมาตรฐาน (ตามจำนวนวันที่กำหนด ในกรณีปรับเปลี่ยนประเภทของห้องพัก ผู้ป่วยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง) ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการห้องพัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยใน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด อุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะนอนพักในรพ. (ตามที่กำหนด)
 4. ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย และ Expat
 5. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 – 30 เมษายน 2567

รายการที่แพ็กเกจผ่าตัดไม่ครอบคลุม

 1. ไม่รวมการตรวจและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
 2. ไม่รวมค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
 3. ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษ ที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรืออื่น ๆ ถ้ามี          
 4. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งเกินจากห้องพักมาตรฐานที่กำหนด หรือในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อจากเหตุผลอื่น ๆ ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริงและหักส่วนลด (ถ้ามี)                        
 5. ไม่รวมค่าการตรวจชิ้นเนื้อพิเศษ, ค่าวัสดุอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติม (ถ้ามี) และค่าแพทย์พยาธิวิทยา      
 6. ไม่รวมค่ายากลับบ้าน และยาโรคประจำตัวของผู้ป่วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ
โทร. 02 310 3002, 02 755 1002, LINE OA: @BHQSurgery 
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลกรุงเทพ
โทร. 02 310 3009
ศูนย์ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ 
โทร. 02 310 3033, 02 755 1033, Hotline: 080 191 9019, LINE OA: https://lin.ee/1eSlfssXe
ศูนย์มะเร็งเฉพาะโรค โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ
โทร. 02 755 1188

บทความที่เกี่ยวข้อง

แชร์