นพ. ผดุงเกียรติ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ทรวงอก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ทรวงอก, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Foregut and Thoracic Surgery, Harvard Medical School Brigham and Women s Hospital, United States
BBBB
Cardiovascular and thoracic surgery, Siriraj hospital Mahidol university, Thailand
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
The Telephone & Telemedicine in Clinical Medicine: An Instrument of Opportunity & Risk, The Harvard Medical School, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Member of, The International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), สหรัฐอเมริกา
BBBB
Best Oral Presentation Award for The Presentation titled The Correlation Between T2 Visceral Pleural Involvement and Positive N2, is There any Clinical Impact ?, Asian Thoracic Surgical Club, เกาหลีใต้
BBBB
แพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่นที่ 24, กองทัพอากาศ, ไทย
BBBB
ATCCS 2018, Asia Thoracic Cancer Care Summit, ฮ่องกง
BBBB
ATEP11 Workshop, Asia Thoracoscopic Education Platform, ไทย
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยกรรมทรวงอกผ่านกล้องแบบแผลเดียวศัลยกรรมทรวงอกผ่านกล้องอุบัติเหตุในช่องอกและการผ่าตัดซ่อมแซมกระดูกซี่โครงการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของผนังหน้าอกการส่องกล้องผ่านหลอดลมโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านำทาง
Loading

Loading Schedule..