นพ. ผดุงเกียรติ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ทรวงอก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
สาขาที่สนใจพิเศษ
ผ่าตัดช่องอกผ่านกล้องแบบแผลเดียว
ผ่าตัดช่องอกผ่านกล้อง
อุบัติเหตุในช่องอกและการผ่าตัดซ่อมแซมกระดูกซี่โครง
ผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของผนังหน้าอก
การส่องกล้องผ่านหลอดลมโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านำทาง

นัดหมายแพทย์

นพ. ผดุงเกียรติ ตั้งพิรุฬห์ธรรม