นพ. ผดุงเกียรติ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ทรวงอก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

นพ. ผดุงเกียรติ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
จันทร์
26 ก.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
อังคาร
27 ก.ค.
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
พุธ
28 ก.ค.
Surgical Oncology Center
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
ศุกร์
30 ก.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
เสาร์
31 ก.ค.
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
อังคาร
03 ส.ค.
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
พุธ
04 ส.ค.
Surgical Oncology Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
ศุกร์
06 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
อังคาร
10 ส.ค.
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
พุธ
11 ส.ค.
Surgical Oncology Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
ศุกร์
13 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
อังคาร
17 ส.ค.
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
พุธ
18 ส.ค.
Surgical Oncology Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
ศุกร์
20 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
อังคาร
24 ส.ค.
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
พุธ
25 ส.ค.
Surgical Oncology Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
ศุกร์
27 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
อังคาร
31 ส.ค.
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
พุธ
01 ก.ย.
Surgical Oncology Center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
ศุกร์
03 ก.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
เสาร์
04 ก.ย.
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
อังคาร
07 ก.ย.
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
พุธ
08 ก.ย.
Surgical Oncology Center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
ศุกร์
10 ก.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
เสาร์
11 ก.ย.
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
อังคาร
14 ก.ย.
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
พุธ
15 ก.ย.
Surgical Oncology Center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
ศุกร์
17 ก.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
เสาร์
18 ก.ย.
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
อังคาร
21 ก.ย.
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
พุธ
22 ก.ย.
Surgical Oncology Center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
ศุกร์
24 ก.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
เสาร์
25 ก.ย.
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
อังคาร
28 ก.ย.
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
พุธ
29 ก.ย.
Surgical Oncology Center