นพ. ผดุงเกียรติ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ศัลยกรรมทรวงอกผ่านกล้องแบบแผลเดียว
ศัลยกรรมทรวงอกผ่านกล้อง
อุบัติเหตุในช่องอกและการผ่าตัดซ่อมแซมกระดูกซี่โครง
การผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของผนังหน้าอก
การส่องกล้องผ่านหลอดลมโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านำทาง
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ทรวงอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Foregut and Thoracic Surgery Harvard Medical School Brigham and Women s Hospital, United States
BBBB
Cardiovascular and thoracic surgery Siriraj hospital Mahidol university, Thailand

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
The Telephone & Telemedicine in Clinical Medicine: An Instrument of Opportunity & Risk The Harvard Medical School, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Member of The International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), สหรัฐอเมริกา
BBBB
Best Oral Presentation Award for The Presentation titled The Correlation Between T2 Visceral Pleural Involvement and Positive N2, is There any Clinical Impact ? Asian Thoracic Surgical Club, เกาหลีใต้
BBBB
แพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่นที่ 24 กองทัพอากาศ
BBBB
ATCCS 2018 Asia Thoracic Cancer Care Summit, ฮ่องกง
BBBB
ATEP11 Workshop Asia Thoracoscopic Education Platform
Loading

Loading Schedule..

นพ. ผดุงเกียรติ ตั้งพิรุฬห์ธรรม