นพ. ผดุงเกียรติ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ทรวงอก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

นพ. ผดุงเกียรติ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
พฤหัสบดี
15 เม.ย.
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
Cardiothoracic Surgery Center
ศุกร์
16 เม.ย.
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
Cardiothoracic Surgery Center
Surgical Oncology Center
เสาร์
17 เม.ย.
อาทิตย์
18 เม.ย.
จันทร์
19 เม.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
อังคาร
20 เม.ย.
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
พุธ
21 เม.ย.
Surgical Oncology Center
พฤหัสบดี
22 เม.ย.
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
Cardiothoracic Surgery Center
ศุกร์
23 เม.ย.
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
Cardiothoracic Surgery Center
Surgical Oncology Center
เสาร์
24 เม.ย.
อาทิตย์
25 เม.ย.
จันทร์
26 เม.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
อังคาร
27 เม.ย.
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
พุธ
28 เม.ย.
Surgical Oncology Center
พฤหัสบดี
29 เม.ย.
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
Cardiothoracic Surgery Center
ศุกร์
30 เม.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
Surgical Oncology Center
เสาร์
01 พ.ค.
อาทิตย์
02 พ.ค.
จันทร์
03 พ.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
อังคาร
04 พ.ค.
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
พุธ
05 พ.ค.
Surgical Oncology Center
พฤหัสบดี
06 พ.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
ศุกร์
07 พ.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
เสาร์
08 พ.ค.
อาทิตย์
09 พ.ค.
จันทร์
10 พ.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
อังคาร
11 พ.ค.
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
พุธ
12 พ.ค.
Surgical Oncology Center
พฤหัสบดี
13 พ.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
ศุกร์
14 พ.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
เสาร์
15 พ.ค.
อาทิตย์
16 พ.ค.
จันทร์
17 พ.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
อังคาร
18 พ.ค.
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
พุธ
19 พ.ค.
Surgical Oncology Center
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
ศุกร์
21 พ.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
เสาร์
22 พ.ค.
อาทิตย์
23 พ.ค.
จันทร์
24 พ.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
อังคาร
25 พ.ค.
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
พุธ
26 พ.ค.
Surgical Oncology Center
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
ศุกร์
28 พ.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
เสาร์
29 พ.ค.
อาทิตย์
30 พ.ค.
จันทร์
31 พ.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
อังคาร
01 มิ.ย.
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
พุธ
02 มิ.ย.
Surgical Oncology Center
พฤหัสบดี
03 มิ.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
ศุกร์
04 มิ.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
เสาร์
05 มิ.ย.
อาทิตย์
06 มิ.ย.
จันทร์
07 มิ.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
อังคาร
08 มิ.ย.
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
พุธ
09 มิ.ย.
Surgical Oncology Center
พฤหัสบดี
10 มิ.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
ศุกร์
11 มิ.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
เสาร์
12 มิ.ย.
อาทิตย์
13 มิ.ย.
จันทร์
14 มิ.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
อังคาร
15 มิ.ย.
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
พุธ
16 มิ.ย.
Surgical Oncology Center
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
ศุกร์
18 มิ.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
เสาร์
19 มิ.ย.
อาทิตย์
20 มิ.ย.
จันทร์
21 มิ.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
อังคาร
22 มิ.ย.
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
พุธ
23 มิ.ย.
Surgical Oncology Center
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
ศุกร์
25 มิ.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
เสาร์
26 มิ.ย.
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
อังคาร
29 มิ.ย.
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)