นพ. ผดุงเกียรติ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ทรวงอก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

นพ. ผดุงเกียรติ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
พฤหัสบดี
21 ม.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
ศุกร์
22 ม.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
เสาร์
23 ม.ค.
อาทิตย์
24 ม.ค.
จันทร์
25 ม.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
อังคาร
26 ม.ค.
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
พุธ
27 ม.ค.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
ศุกร์
29 ม.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
เสาร์
30 ม.ค.
อาทิตย์
31 ม.ค.
จันทร์
01 ก.พ.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
อังคาร
02 ก.พ.
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
พุธ
03 ก.พ.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
ศุกร์
05 ก.พ.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
เสาร์
06 ก.พ.
อาทิตย์
07 ก.พ.
จันทร์
08 ก.พ.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
อังคาร
09 ก.พ.
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
พุธ
10 ก.พ.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
ศุกร์
12 ก.พ.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
เสาร์
13 ก.พ.
อาทิตย์
14 ก.พ.
จันทร์
15 ก.พ.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
อังคาร
16 ก.พ.
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
พุธ
17 ก.พ.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
ศุกร์
19 ก.พ.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
เสาร์
20 ก.พ.
อาทิตย์
21 ก.พ.
จันทร์
22 ก.พ.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
อังคาร
23 ก.พ.
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
พุธ
24 ก.พ.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
ศุกร์
26 ก.พ.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
เสาร์
27 ก.พ.
อาทิตย์
28 ก.พ.
จันทร์
01 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
อังคาร
02 มี.ค.
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
พุธ
03 มี.ค.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
ศุกร์
05 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
เสาร์
06 มี.ค.
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
อังคาร
09 มี.ค.
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
พุธ
10 มี.ค.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
ศุกร์
12 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
เสาร์
13 มี.ค.
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
อังคาร
16 มี.ค.
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
พุธ
17 มี.ค.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
ศุกร์
19 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
เสาร์
20 มี.ค.
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
อังคาร
23 มี.ค.
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
พุธ
24 มี.ค.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
ศุกร์
26 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)
เสาร์
27 มี.ค.
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
อังคาร
30 มี.ค.
Multidisciplinary Cancer Center (Lung and Thoracic Cancer Clinic)