ศูนย์ศัลยกรรม

ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม

ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ไม่ใช่แค่เพียงการผ่าตัดเท่านั้น เราพร้อมดูแลแบบองค์รวม ตั้งแต่โรคร่วมอื่น ๆ ตลอดจนประเมินเวลาที่สามารถกลับไปทำงานและออกแบบไลฟ์สไตล์ที่เหมาะสมหลังผ่าตัด รวมถึงติดต่อกับบริษัทประกันเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายก่อนผ่าตัด โดยมีพยาบาลคอยดูแลและประสานงานอย่างใกล้ชิด มีทีมนักกายภาพ นักโภชนาการ และเภสัชกรให้คำแนะนำที่ถูกต้อง


เทคโนโลยีทันสมัยลดผลแทรกซ้อน

ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้รับความไว้วางใจในการดูแลผู้ป่วยหนักและโรคที่มีความซับซ้อนมาอย่างต่อเนื่อง เราจึงให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะการส่องกล้องผ่าตัด หรือการผ่าตัดแบบรุกล้ำน้อยในการผ่าตัดเกือบทุกชนิด เพื่อลดผลแทรกซ้อน ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็ว และกลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีเช่นเดิม

นอกจากนี้มีการใช้ ERAS Protocol เพื่อให้การฟื้นตัวของผู้ป่วยดีขึ้นกว่าเดิม จากเทคโนโลยีปัจจุบัน ทำให้สามารถผ่าตัดได้หลายรูปแบบ ผู้ป่วยสามารถผ่าตัดแบบวันเดียวกลับบ้านได้ โดยผลการรักษาเป็นไปด้วยดีในขณะที่ผลแทรกซ้อนไม่แตกต่างจากการนอนโรงพยาบาลแบบเดิม


ไม่หยุดยั้งพัฒนาองค์ความรู้

ความรู้ทางการแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ จึงสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมประชุม หรือเพิ่มพูนทักษะที่เหมาะสมตลอดเวลา


รักษาเป็นทีมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

การรักษาในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงและซับซ้อนจะมีการประชุมทีมเพื่อวางแผนการรักษาที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในเวลาที่เหมาะสมเพื่อคุณ ทุกปีมีการรวบรวมผลการรักษาเพื่อวางแผนการพัฒนาทีมในทุก ๆ ส่วนต่อไป

 

LINE CENTER ID: @BHQSurgery

 


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ศัลยกรรม
ชั้น 1 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
ทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.