ศูนย์ศัลยกรรม

การดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจร

การดูแลรักษาผู้ป่วยในศูนย์ของเราไม่ใช่แค่เพียงการผ่าตัดเท่านั้น เราดูแลแบบองค์รวม ตั้งแต่โรคร่วมอื่น ๆ ของท่าน ประเมินเวลาที่ท่านสามารถกลับไปทำงานและออกแบบไลฟ์สไตล์ที่เหมาะสมให้กับคุณหลังผ่าตัด รวมถึงติดต่อกับบริษัทประกันเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายก่อนผ่าตัด
มีพยาบาลคอยดูแลและประสานงานอย่างใกล้ชิด มีทีมนักกายภาพ นักกำหนดโภชนาการ และ เภสัชกร ให้คำแนะนำอย่างตรงจุด


เทคโนโลยีทันสมัย

เนื่องจากศูนย์ศัลยกรรมของเราได้รับความไว้วางใจในการดูแลผู้ป่วยหนัก และโรคที่มีความซับซ้อนมาอย่างต่อเนื่อง เราจึงให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะการส่องกล้องผ่าตัด หรือการผ่าตัดแบบรุกล้ำน้อย ในการผ่าตัดเกือบทุกชนิดเพื่อลดผลแทรกซ้อน และทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วและกลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีเช่นเดิม

นอกจากนี้เรายังใช้ ERAS protocol เพื่อให้การฟื้นตัวของผู้ป่วยดีขึ้นกว่าเดิม จากเทคโนโลยีปัจจุบัน มีการผ่าตัดหลายชนิดผู้ป่วยสามารถผ่าตัดแบบวันเดียวกลับบ้านได้ โดยผลการรักษาดีขณะที่ผลแทรกซ้อนไม่แตกต่างจากการนอนโรงพยาบาลแบบเดิม


ความรู้ทันสมัย

ความรู้ทางการแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นทางศูนย์ศัลยกรรมของเราจึงสนับสนุนให้บุคคลากรของเราได้เข้าร่วมประชุม หรือ เพิ่มพูนทักษะที่เหมาะสมตลอดเวลาการรักษาแบบเป็นทีมคือการรักษาของเรา

การรักษาในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงและซับซ้อน เราจะมีการประชุมทีมเพื่อวางแผนการรักษาที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ในเวลาที่เหมาะสมสำหรับคุณ และทุกปีเรามีการรวบรวมผลการรักษาเพื่อวางแผนในการพัฒนาในทุก ๆ ส่วนของทีมต่อไป


 


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ศัลยกรรม
ชั้น 1 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.