นพ. ธเนศ ไทยดำรงค์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี

นัดหมายแพทย์

นพ. ธเนศ ไทยดำรงค์
ศุกร์
06 ส.ค.
Urology Center
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
Urology Center
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
พุธ
11 ส.ค.
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศุกร์
13 ส.ค.
Urology Center
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
Urology Center
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
พุธ
18 ส.ค.
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศุกร์
20 ส.ค.
Urology Center
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
Urology Center
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
พุธ
25 ส.ค.
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศุกร์
27 ส.ค.
Urology Center
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
Urology Center
จันทร์
30 ส.ค.
อังคาร
31 ส.ค.
พุธ
01 ก.ย.
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
ศุกร์
03 ก.ย.
Urology Center
เสาร์
04 ก.ย.
อาทิตย์
05 ก.ย.
Urology Center
จันทร์
06 ก.ย.
อังคาร
07 ก.ย.
พุธ
08 ก.ย.
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
ศุกร์
10 ก.ย.
Urology Center
เสาร์
11 ก.ย.
อาทิตย์
12 ก.ย.
Urology Center
จันทร์
13 ก.ย.
อังคาร
14 ก.ย.
พุธ
15 ก.ย.
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
ศุกร์
17 ก.ย.
Urology Center
เสาร์
18 ก.ย.
อาทิตย์
19 ก.ย.
Urology Center
จันทร์
20 ก.ย.
อังคาร
21 ก.ย.
พุธ
22 ก.ย.
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
ศุกร์
24 ก.ย.
Urology Center
เสาร์
25 ก.ย.
อาทิตย์
26 ก.ย.
Urology Center
จันทร์
27 ก.ย.
อังคาร
28 ก.ย.
พุธ
29 ก.ย.
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
ศุกร์
01 ต.ค.
Urology Center
เสาร์
02 ต.ค.
อาทิตย์
03 ต.ค.
Urology Center
จันทร์
04 ต.ค.
อังคาร
05 ต.ค.
พุธ
06 ต.ค.
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
ศุกร์
08 ต.ค.
Urology Center
เสาร์
09 ต.ค.
อาทิตย์
10 ต.ค.
Urology Center
จันทร์
11 ต.ค.
อังคาร
12 ต.ค.
พุธ
13 ต.ค.
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
ศุกร์
15 ต.ค.
Urology Center
เสาร์
16 ต.ค.
อาทิตย์
17 ต.ค.
Urology Center
จันทร์
18 ต.ค.
อังคาร
19 ต.ค.
พุธ
20 ต.ค.
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
ศุกร์
22 ต.ค.
Urology Center
เสาร์
23 ต.ค.
อาทิตย์
24 ต.ค.
Urology Center
จันทร์
25 ต.ค.
อังคาร
26 ต.ค.
พุธ
27 ต.ค.
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
ศุกร์
29 ต.ค.
Urology Center
เสาร์
30 ต.ค.