ผศ.(พิเศษ) นพ. ธเนศ ไทยดำรงค์

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

การผ่าตัดส่องกล้อง
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
Loading

Loading Schedule..

ผศ.(พิเศษ) นพ. ธเนศ ไทยดำรงค์