ผศ. นพ. สุปรีชา อัสวกาญจน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

ผศ. นพ. สุปรีชา อัสวกาญจน์
ศุกร์
25 มิ.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
26 มิ.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
29 มิ.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
30 มิ.ย.
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
ศุกร์
02 ก.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
03 ก.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อาทิตย์
04 ก.ค.
จันทร์
05 ก.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
06 ก.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
07 ก.ค.
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
ศุกร์
09 ก.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
10 ก.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อาทิตย์
11 ก.ค.
จันทร์
12 ก.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
13 ก.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
14 ก.ค.
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
ศุกร์
16 ก.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
17 ก.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อาทิตย์
18 ก.ค.
จันทร์
19 ก.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
20 ก.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
21 ก.ค.
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
ศุกร์
23 ก.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
24 ก.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อาทิตย์
25 ก.ค.
จันทร์
26 ก.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
27 ก.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
28 ก.ค.
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
ศุกร์
30 ก.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
31 ก.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
03 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
04 ส.ค.
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
ศุกร์
06 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
07 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
10 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
11 ส.ค.
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศุกร์
13 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
14 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
17 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
18 ส.ค.
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศุกร์
20 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
21 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
24 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
25 ส.ค.
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศุกร์
27 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
28 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)