นพ. อัสพล ตันตะราวงศา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

นพ. อัสพล ตันตะราวงศา
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Urology Center
ศุกร์
30 ก.ค.
เสาร์
31 ก.ค.
อาทิตย์
01 ส.ค.
Urology Center
จันทร์
02 ส.ค.
อังคาร
03 ส.ค.
Urology Center
พุธ
04 ส.ค.
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Urology Center
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
Urology Center
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
Urology Center
พุธ
11 ส.ค.
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Urology Center
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
Urology Center
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
Urology Center
พุธ
18 ส.ค.
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Urology Center
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
Urology Center
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
Urology Center
พุธ
25 ส.ค.
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Urology Center
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
Urology Center
จันทร์
30 ส.ค.
อังคาร
31 ส.ค.
Urology Center
พุธ
01 ก.ย.
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Urology Center
ศุกร์
03 ก.ย.
เสาร์
04 ก.ย.
อาทิตย์
05 ก.ย.
Urology Center
จันทร์
06 ก.ย.
อังคาร
07 ก.ย.
Urology Center
พุธ
08 ก.ย.
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Urology Center
ศุกร์
10 ก.ย.
เสาร์
11 ก.ย.
อาทิตย์
12 ก.ย.
Urology Center
จันทร์
13 ก.ย.
อังคาร
14 ก.ย.
Urology Center
พุธ
15 ก.ย.
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Urology Center
ศุกร์
17 ก.ย.
เสาร์
18 ก.ย.
อาทิตย์
19 ก.ย.
Urology Center
จันทร์
20 ก.ย.
อังคาร
21 ก.ย.
Urology Center
พุธ
22 ก.ย.
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Urology Center
ศุกร์
24 ก.ย.
เสาร์
25 ก.ย.
อาทิตย์
26 ก.ย.
Urology Center
จันทร์
27 ก.ย.
อังคาร
28 ก.ย.
Urology Center
พุธ
29 ก.ย.