หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci XI กับโรคหู คอ จมูก

4 นาทีในการอ่าน
หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci XI กับโรคหู คอ จมูก

แชร์

ปัญหาเรื่องก้อนบริเวณศีรษะและลำคอที่มักต้องเข้ารับการผ่าตัด สามารถพบได้ทั้งเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็ง บางชนิดอาจพัฒนากลายเป็นมะเร็งในอนาคต รวมทั้งที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งแล้ว เช่น เนื้องอกของต่อมน้ำลายในช่องคอ ไทรอยด์ มะเร็งในช่องปาก มะเร็งของต่อมทอนซิล มะเร็งคอหอย เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ได้มีการออกแบบหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi ที่ออกแบบให้ทำงานได้ใกล้เคียงกับการหมุนข้อมือของศัลยแพทย์ สามารถทำการผ่าตัดในตำแหน่งที่ยากต่อการเข้าถึง ทำให้สามารถเลาะเนื้อเยื่อ ตัดก้อนเนื้อ เลาะเส้นประสาท และต่อมน้ำเหลืองได้อย่างละเอียด ช่วยให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การผ่าตัดสำคัญอย่างไรกับโรคหู คอ จมูก

หากตรวจวินิจฉัยโรคหูคอจมูกแล้วพบว่าเป็นเนื้องอกทั้งที่เป็นมะเร็งและไม่ใช่มะเร็งแล้ว แพทย์จะเป็นผู้ประเมินและร่วมวางแผนกับผู้ป่วยในการรักษา หากจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดจะต้องทำโดยเร็วก่อนที่โรคจะลุกลามและส่งผลกระทบกับสุขภาพในด้านต่าง ๆ ซึ่งการผ่าตัดผ่านกล้องพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานจะช่วยให้ผลลัพธ์การรักษาเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยผ่าตัดในตำแหน่งที่เข้าถึงยากและเลาะเนื้อเยื่อได้โดยกระทบกับอวัยวะข้างเคียงน้อยที่สุด ทำให้การผ่าตัดรักษามีประสิทธิภาพและเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่าการผ่าตัดเปิดแบบปกติ


หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi คืออะไร

หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi เป็นแขนกลที่เคลื่อนไหวอิสระรอบทิศทาง ช่วยแพทย์ในการผ่าตัดรักษาในพื้นที่ที่มีข้อจำกัด อีกทั้งยังมีระบบภาพ 3 มิติคมชัดสูงที่ช่วยให้แพทย์เห็นทุกรายละเอียดขณะทำการผ่าตัดไปจนถึงเส้นเลือดและเส้นประสาท เป็นผลดีต่อผู้ป่วยโรคหู คอ จมูกที่อวัยวะมีความสัมพันธ์กับเส้นประสาทอย่างมาก ซึ่งต้องใช้ความละเอียดสูงและอาศัยความชำนาญและประสบการณ์ของแพทย์เป็นสำคัญ หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi จึงตอบโจทย์การผ่าตัดรักษาได้อย่างครอบคลุม ทั้งยังป้องกันปัญหามือสั่นของแพทย์ขณะทำการผ่าตัดอีกด้วย ช่วยให้แผลเล็ก เจ็บน้อย ลดระยะเวลาการผ่าตัด และลดเวลาพักฟื้นในโรงพยาบาล 


หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci XI กับโรคหู คอ จมูก

โรคหู คอ จมูกที่รักษาด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi มีโรคใดบ้าง

หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi สามารถผ่าตัดรักษาโรคหู คอ จมูกในกรณีที่พบเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งและเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายพัฒนาไปเป็นมะเร็ง ได้แก่

 1. เนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็ง อาทิ
  • เนื้องอกในช่องคอต่าง เช่น เนื้องอกของต่อมน้ำลาย เนื้องอกของเส้นประสาท เป็นต้น ซึ่งเนื้องอกต่าง ๆ เหล่านี้ บางชนิดหากทิ้งไว้ไม่ได้รับการรักษาอาจมีขนาดโตขึ้น กดเบียดช่องคอ ทำให้มีอาการกลืนลำบาก กลืนแล้วรู้สึกติดในคอ หรือกดเบียดทางเดินหายใจ ทำให้หายใจลำบากหรือทำให้นอนกรน หายใจ เสียงดัง ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตแย่ลง รวมทั้งบางชนิดอาจมีโอกาสพัฒนากลายเป็นมะเร็งในอนาคตได้ ซึ่งการผ่าตัดโดยหุ่นยนต์ผ่าตัด Da Vinci Xi ช่วยให้การผ่าตัดบริเวณนี้เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นกว่าการผ่าตัดแบบปกติมาก ทั้งยังช่วยลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มาก ช่วยให้ผู้ป่วยใช้เวลาพักฟื้นน้อยลง กลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น
  • ก้อนเนื้อบริเวณลำคอ พบได้จากการคลำได้ก้อนที่มีลักษณะนูนโตบริเวณคอ อาจจะเป็นก้อนเนื้อที่มีมาแต่กำเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลัง ซึ่งการผ่าตัดก้อนเนื้อบริเวณลำคอขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยโดยแพทย์เป็นสำคัญ โดยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi เป็นอีกทางเลือกของการผ่าตัดที่ช่วยลดความเจ็บปวด สามารถซ่อนแผลผ่าตัดและลดผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะก้อนเนื้อที่ผิดปกติแต่กำเนิด การรักษาส่วนใหญ่คือ การผ่าตัดก้อนเนื้อออกเพื่อให้ใช้ชีวิตได้ตามปกติ
 2. เนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายพัฒนาไปเป็นมะเร็ง อาทิ
  • มะเร็งต่อมทอนซิล เกิดจากความผิดปกติของเซลล์เนื้อเยื่อที่ต่อมทอนซิล ซึ่งอยู่บริเวณด้านข้างช่องปาก พบว่าบางส่วนสัมพันธ์กับเชื้อ HPV อาการที่พบคือ รู้สึกเหมือนมีก้อนในลำคอ กลืนลำบาก เจ็บคอเรื้อรัง เป็นต้น การรักษาจะขึ้นอยู่กับขนาดและระยะมะเร็ง มีทั้งการฉายรังสี การให้เคมีบำบัด หรือการผ่าตัด โดยแพทย์จะทำการวางแผนและตัดสินใจร่วมกันกับผู้ป่วย ซึ่งหลังผ่าตัดอาจต้องฝึกการกลืนและการพูด โดยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi ช่วยให้เลาะเนื้อเยื่อได้ดี ส่งผลต่ออวัยวะใกล้เคียงและรบกวนการทำงานของผู้ป่วยในเรื่องการกินและการพูดน้อย ผู้ป่วยจึงมั่นใจในการผ่าตัด พักฟื้นไม่นานก็กลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติ
  • มะเร็งโคนลิ้น พยาธิกำเนิดของโรคคล้ายคลึงกับมะเร็งทอนซิล แต่ผู้ป่วยมักจะสังเกตเห็นก้อนได้ช้ากว่า เนื่องจากอยู่ลึกไปด้านหลังของลิ้น อาจมีอาการกลืนลำบาก กลืนแล้วเจ็บ มีเลือดออกจากช่องปาก มีก้อนที่คอ เป็นต้น โดยการรักษาจะคล้ายกับมะเร็งทอนซิล ต่างกันที่การผ่าตัดบริเวณนี้จะเข้าถึงได้ยากกว่ามะเร็งทอนซิล ซึ่งหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด Da Vinci Xi ช่วยให้ผ่าตัดได้ตรงตำแหน่ง ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ไว แต่หากมะเร็งโคนลิ้นลุกลามจนรุนแรงและผ่าตัดไม่ได้อาจต้องใช้รังสีรักษาควบคู่กับการทำเคมีบำบัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประเมินการรักษาโดยแพทย์เป็นสำคัญ
  • มะเร็งกล่องเสียง พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง เกิดจากเซลล์เนื้อเยื่อบุผิวของกล่องเสียงผิดปกติ เกิดได้ทุกตำแหน่งของกล่องเสียง แต่ที่พบมากคือบริเวณเหนือสายเสียง หากปล่อยทิ้งไว้อาจลุกลามทำให้หายใจไม่ออก ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต อาการที่พบ ได้แก่ เสียงแหบเรื้อรัง กลืนอาหารลำบาก สำลัก เสมหะปนเลือด หายใจติดขัด มีก้อนที่คอ อาจเป็นก้อนเดียวหรือหลายก้อน เป็นต้น การผ่าตัดจะขึ้นอยู่กับระยะมะเร็งเป็นสำคัญ หากอยู่ในระยะแรกอาจผ่าตัดบางส่วนของกล่องเสียง แต่หากลุกลามรุนแรงอาจต้องผ่าตัดกล่องเสียงทั้งหมดส่งผลให้พูดแล้วไม่มีเสียง ซึ่งหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi ช่วยให้แพทย์ทำการผ่าตัดได้ถูกตำแหน่ง เลาะเนื้อเยื่อได้ดี ลดระยะเวลาในการผ่าตัดได้ดี
  • มะเร็งหลังโพรงจมูก พบมากในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง เกิดจากเซลล์โตผิดปกติหรือมีความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลให้เกิดเนื้อร้ายบริเวณหลังโพรงจมูก ความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคเพิ่มขึ้น ได้แก่ เหล้า ควันบุหรี่ การมีพันธุกรรมของเชื้อไวรัส EBV (Epstein-Barr Virus) การรับประทานปลาหรือเนื้อหมักดองเป็นประจำ อาการที่พบ ได้แก่ ก้อนที่คอโต คัดแน่นจมูก เสมหะหรือน้ำมูกมีเลือดปน น้ำมูกไหลเรื้อรัง เป็นต้น การรักษาหลักคือการฉายรังสี แต่หากมะเร็งไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยการฉายรังสีจะต้องเข้ารับการผ่าตัดโดยเร็วที่สุด ซึ่งหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi สามารถทำการผ่าตัดในส่วนที่ลึกหรือมีความซับซ้อนได้

ข้อดีของหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci XI กับโรคหู คอ จมูกคืออะไร

 • เข้าถึงตำแหน่งยากและมีความซับซ้อนในการผ่าตัด
 • หมดกังวลกับการเย็บหรือตัดในส่วนลึกและมุมอับ
 • ผ่าตัดเลาะเนื้อเยื่อ เลาะเส้นประสาท เลาะต่อมน้ำเหลืองได้อย่างละเอียด
 • ภาพผ่าตัดชัดเจนช่วยลดโอกาสเกิดผลข้างเคียงขณะผ่าตัด
 • แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว ลดระยะเวลานอนโรงพยาบาล
 • ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน เพิ่มอัตราการรอดชีวิตจากมะเร็ง

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์หู คอ จมูก
ชั้น 2 อาคาร B โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 19.00 น
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

แชร์