รศ.พ.อ.นพ. ธัญญ์ อิงคะกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

รศ.พ.อ.นพ. ธัญญ์ อิงคะกุล
พุธ
28 ก.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
30 ก.ค.
เสาร์
31 ก.ค.
อาทิตย์
01 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
จันทร์
02 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
03 ส.ค.
พุธ
04 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
จันทร์
09 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
10 ส.ค.
พุธ
11 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
จันทร์
16 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
17 ส.ค.
พุธ
18 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
จันทร์
23 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
24 ส.ค.
พุธ
25 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
จันทร์
30 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
31 ส.ค.
พุธ
01 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
03 ก.ย.
เสาร์
04 ก.ย.
อาทิตย์
05 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
จันทร์
06 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
07 ก.ย.
พุธ
08 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
10 ก.ย.
เสาร์
11 ก.ย.
อาทิตย์
12 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
จันทร์
13 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
14 ก.ย.
พุธ
15 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
17 ก.ย.
เสาร์
18 ก.ย.
อาทิตย์
19 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
จันทร์
20 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
21 ก.ย.
พุธ
22 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
24 ก.ย.
เสาร์
25 ก.ย.
อาทิตย์
26 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
จันทร์
27 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
28 ก.ย.
พุธ
29 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)