รศ. นพ. ธัญญ์ อิงคะกุล

ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการผ่าตัด ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี ชำนาญการผ่าตัดส่องกล้อง
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

การผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยหุ่นยนต์ผ่าตัด/ส่องกล้อง
การผ่าตัดตับอ่อนด้วยหุ่นยนต์ผ่าตัด/ส่องกล้อง
การผ่าตัดตับด้วยหุ่นยนต์ผ่าตัด/ส่องกล้อง
การผ่าตัดท่อน้ำดีด้วยหุ่นยนต์/ส่องกล้อง
การซ่อมแซมผนังหน้าท้อง/ส่องกล้อง/ขาหนีบ/ไส้เลื่อน
รักษาโรคตับ เช่น เนื้องอกในตับ มะเร็งตับ
รักษาโรคตับอ่อน เช่น อักเสบ เนื้องอก มะเร็ง
รักษาโรคทางเดินน้ำดี: โรคนิ่วและโรคถุงน้ำดีอื่นๆ
ศัลยกรรมตับ และทางเดินน้ำดี
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
General Surgery International college of Surgeons, United States
BBBB
Pancreatic and Biliary Surgery Massachusetts General Hospital Harvard Medical School, United States
BBBB
Hepatobiliary and Pancreatic Surgery Department of Surgery and Oncology Kyushu University Hospital, Japan
Loading

Loading Schedule..