รศ. นพ. ธัญญ์ อิงคะกุล

ศัลยศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ศัลยกรรมตับ และทางเดินน้ำดี
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
General Surgery International college of Surgeons, United States
BBBB
Pancreatic and Biliary Surgery Massachusetts General Hospital Harvard Medical School, United States
BBBB
Hepatobiliary and Pancreatic Surgery Department of Surgery and Oncology Kyushu University Hospital, Japan
Loading

Loading Schedule..

รศ. นพ. ธัญญ์ อิงคะกุล