รศ. นพ. ธัญญ์ อิงคะกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
General Surgery, International college of Surgeons, United States
BBBB
Pancreatic and Biliary Surgery, Massachusetts General Hospital Harvard Medical School, United States
BBBB
Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery and Oncology Kyushu University Hospital, Japan
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยกรรมตับ และทางเดินน้ำดี
Loading

Loading Schedule..