นพ. เสริมสิน สินธุบดี

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
การผ่าตัดผ่านกล้องและการส่องกล้อง
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
Loading

Loading Schedule..

นพ. เสริมสิน สินธุบดี