หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi กับโรคช่องท้อง

3 นาทีในการอ่าน
หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi กับโรคช่องท้อง

แชร์

การผ่าตัดเป็นกระบวนการรักษาหนึ่งที่จำเป็นสำหรับโรคในช่องท้องหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นระบบตับ น้ำดี ตับอ่อน อย่างโรคนิ่วในถุงน้ำดี มะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน มะเร็งถุงน้ำดี นิ่วในถุงน้ำดี เป็นต้น และด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดรักษาที่ก้าวหน้าขึ้น ปัจจุบันศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพได้นำหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi มาเป็นอีกทางเลือกของการรักษาที่ช่วยให้ศัลยแพทย์ทำการผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว


การผ่าตัดสำคัญอย่างไรกับโรคช่องท้อง

โรคในช่องท้องหลายโรคมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด โดยเฉพาะการรักษาโรคช่องท้องที่อาจลุกลามจนรุนแรง การผ่าตัดช่องท้องมีทั้งการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องแผลกว้างแบบดั้งเดิมและการผ่าตัดแผลเล็กด้วยการเจาะรูผ่านกล้องทางหน้าท้อง ซึ่งการผ่าตัดผ่านกล้องจะช่วยลดความเจ็บปวดได้ดี เนื่องจากแผลมีขนาดเล็ก ทำให้ฟื้นตัวได้เร็ว โดยศัลยแพทย์จะใช้เครื่องมือเจาะผ่านช่องท้องแล้วสอดอุปกรณ์ผ่าตัดที่มีขนาดเล็กเข้าไปเพื่อส่งภาพมายังจอของศัลยแพทย์ ช่วยให้ทำการผ่าตัดได้สะดวกและมองเห็นทุกตำแหน่งอย่างชัดเจน และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ ปัจจุบันหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi เป็นนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ศัลยแพทย์ในการผ่าตัดที่เข้าถึงได้ทุกตำแหน่งยาก ช่วยให้ผลลัพธ์การรักษาประสบผลดียิ่งขึ้น


หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi คืออะไร

หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ในรูปแบบแขนกล 4 แขนที่เคลื่อนไหวอย่างอิสระ สามารถหมุนได้รอบทิศทาง เสมือนแขนของแพทย์ที่เพิ่มเข้ามาเพื่อช่วยผ่าตัดในบริเวณที่ซับซ้อนหรือเข้าถึงยาก แต่ละแขนจะมีเครื่องมือผ่าตัดและกล้องส่องอวัยวะภายในที่ช่วยให้เห็นภาพชัดเจนแบบ 3 มิติ โดยศัลยแพทย์จะเป็นผู้ควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนกลแบบเรียลไทม์ตามรูปแบบของการผ่าตัดจึงเข้ามาช่วยให้การผ่าตัดโรคช่องท้องอย่างมีประสิทธิภาพ หมดกังวลกับทุกตำแหน่งที่ต้องการผ่าตัด ทำให้แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวได้เร็ว


โรคช่องท้องที่รักษาด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi มีโรคใดบ้าง

หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi สามารถผ่าตัดรักษาโรคทางช่องท้องได้อย่างมีประสิทธิภาพหลายโรค เช่น

  • นิ่วในถุงน้ำดี เป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดในระบบทางเดินน้ำดี โดยเฉพาะผู้หญิงอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป อาการที่พบบ่อยคือ ท้องอืด แน่นท้อง อาหารไม่ย่อย ปวดใต้ลิ้นปี่ ปวดร้าวที่ไหล่ คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ หนาวสั่น เป็นต้น
  • ไส้เสื่อน พบได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิง โดยจะมีก้อนยื่นออกจากช่องท้องเมื่อเคลื่อนไหว แต่เวลาที่นอนราบจะยุบตัวลง เกิดได้บริเวณขาหนีบ สะดือ กะบังลม อุ้งเชิงกราน อาจมีอาการปวดหรือไม่ปวดก็ได้ การรักษาจะต้องรีบผ่าตัดโดยเร็ว หากปล่อยไว้อาจนำไปสู่ภาวะลำไส้อุดตันในไส้เลื่อนและภาวะลำไส้ขาดเลือดที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉิน
  • มะเร็งตับ พบมากในผู้ชาย มักไม่มีอาการเตือนในช่วงแรกจนเมื่อก้อนมะเร็งโตขึ้นจะมีอาการปวดท้องด้านขวาบน แน่นท้อง เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ท้องอืด อาหารไม่ย่อย คลำได้ก้อน เมื่อตรวจวินิจฉัยแล้วพบว่าเป็นมะเร็งตับจะรักษาตามความรุนแรง ซึ่งการผ่าตัดรักษามะเร็งตับจะเหมาะกับผู้ป่วยที่ไม่เป็นตับแข็ง ไม่มีการกระจายนอกตับ การผ่าตัดรักษามีทั้งการผ่าตัดออกบางส่วนและการผ่าตัดปลูกถ่ายเปลี่ยนตับ ซึ่งขึ้นอยู่กับการประเมินการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางเป็นสำคัญ
  • มะเร็งตับอ่อน ส่วนใหญ่พบมากตั้งแต่อายุ 45 ปีขึ้นไป หากเกิดที่ตับอ่อนส่วนหัวหรือส่วนต้น จะมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง อ่อนเพลีย น้ำหนักลด เบื่ออาหาร ตับโต แต่หากอยู่ที่ตับอ่อนส่วนหางหรือส่วนปลายจะไม่มีอาการแสดงชัดเจน มักตรวจเจอเมื่อก้อนมีขนาดใหญ่ หากพบเร็วจะช่วยให้มะเร็งไม่แพร่กระจาย มะเร็งตับอ่อนรักษาได้ด้วยการผ่าตัดก้อนมะเร็งออก หากปล่อยไว้จนเข้าระยะรุนแรงอาจไม่สามารถผ่าตัดได้
  • มะเร็งถุงน้ำดี จะพบเนื้อร้ายหรือก้อนมะเร็งในเนื้อเยื่อถุงน้ำดี อาการที่พบคือ ปวดท้องด้านขวา ท้องอืด คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ตัวเหลือง ตาเหลือง คันตามผิวหนัง หากตรวจพบมะเร็งถุงน้ำดีตั้งแต่ระยะแรก การผ่าตัดถุงน้ำดีออกไปคือวิธีการรักษาที่เหมาะที่สุด การประเมินการรักษาต้องเป็นไปตามคำแนะนำของแพทย์เฉพาะทางเท่านั้น

ข้อดีของหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci XI กับโรคช่องท้องคืออะไร

จากตัวอย่างโรคข้างต้น ในหลายโรคการผ่าตัดจะมีขั้นตอนมากและซับซ้อน รวมถึงต้องมีการเย็บ ตัด และต่อหลาย ๆ อวัยวะเข้าด้วยกัน แม้ว่าเทคนิคการผ่าตัดส่องกล้องในปัจจุบันจะสามารถทำได้ แต่ต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวและความชำนาญของแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดค่อนข้างสูง การใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก ดังนี้

  • ช่วยให้การผ่าตัดช่องท้องมีความราบรื่นและคล่องตัว เพราะเข้าไปในพื้นที่แคบได้ดี
  • ควบคุมไม่ให้เกิดการสั่นของเครื่องมือขณะที่อยู่ในตัวผู้ป่วยระหว่างผ่าตัด
  • หมดกังวลกับการเย็บหรือตัดในส่วนลึกและมุมอับ
  • ภาพผ่าตัดละเอียดชัดเจน ช่วยลดโอกาสเกิดการบาดเจ็บหรือผลข้างเคียงขณะผ่าตัด
  • แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว ลดระยะเวลานอนโรงพยาบาล

ปัจจุบันอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีในการรักษาโรคต่าง ๆ พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ไม่เพียงต้องการให้ผู้ป่วยหายจากโรค แต่ยังเพื่อลดภาวะแทรกซ้อน เร่งการฟื้นตัว เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตใกล้เคียงเดิมอย่างมีคุณภาพได้อย่างรวดเร็วที่สุด ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งและตั้งใจที่จะนำเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยและคุ้มค่ามาใช้ในการดูแลรักษาเพื่อตอบแทนทุกความไว้วางใจที่มอบให้


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ศัลยกรรม
ชั้น 1 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
ทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.

แชร์