นพ. ชนินทร์ ปั้นดี

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดผ่านกล้องและการส่องกล้อง และศัลยแพทย์อุบัติเหตุ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบและผนังหน้าท้อง
ผ่าตัดส่องกล้องตัดถุงน้ำดี
โรคของถุงน้ำดี
ผ่าตัดส่องกล้องอวัยวะและโรคทางศัลยกรรมในช่องท้อง
ผ่าตัดส่องกล้องไส้เลื่อน
รักษาริดสีดวงทวาร
ศัลยแพทย์อุบัติเหตุ
ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด
ผ่าตัดไส้เลื่อนด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด
ไส้เลื่อนจากแผลผ่าตัด
ผ่าตัดไส้เลื่อนหน้าท้อง
ผ่าตัดส่องกล้อง
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Minimally invasive surgery คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
2018 TQIP Annual Scientific Meeting and Training American College of Surgeons, สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..


นพ. ชนินทร์ ปั้นดี