นพ. ชนินทร์ ปั้นดี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Minimally invasive surgery, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
2018 TQIP Annual Scientific Meeting and Training, American College of Surgeons, สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..