นพ. ชนินทร์ ปั้นดี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
การผ่าตัดผ่านกล้องและการส่องกล้อง
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Minimally invasive surgery, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
2018 TQIP Annual Scientific Meeting and Training, American College of Surgeons, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. ชนินทร์ ปั้นดี
อังคาร
27 ก.ค.
Wound Care Center
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
28 ก.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
30 ก.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
31 ก.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
อังคาร
03 ส.ค.
Wound Care Center
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
04 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
06 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
07 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
Wound Care Center
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
11 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
13 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
14 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
Wound Care Center
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
18 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
20 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
21 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
Wound Care Center
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
25 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
27 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
28 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
อังคาร
31 ส.ค.
Wound Care Center
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
01 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
03 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
04 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
อังคาร
07 ก.ย.
Wound Care Center
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
08 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
10 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
11 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
อังคาร
14 ก.ย.
Wound Care Center
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
15 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
17 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
18 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
อังคาร
21 ก.ย.
Wound Care Center
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
22 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
24 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
25 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
อังคาร
28 ก.ย.
Wound Care Center
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
29 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center