นพ. พิสิฏฐ์ เต็มภัทราโชค

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี

นัดหมายแพทย์

นพ. พิสิฏฐ์ เต็มภัทราโชค
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
Urology Center
ศุกร์
18 มิ.ย.
เสาร์
19 มิ.ย.
อาทิตย์
20 มิ.ย.
Urology Center
จันทร์
21 มิ.ย.
Urology Center
อังคาร
22 มิ.ย.
Urology Center
พุธ
23 มิ.ย.
Urology Center
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Urology Center
ศุกร์
25 มิ.ย.
เสาร์
26 มิ.ย.
อาทิตย์
27 มิ.ย.
Urology Center
จันทร์
28 มิ.ย.
Urology Center
อังคาร
29 มิ.ย.
Urology Center
พุธ
30 มิ.ย.
Urology Center
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
Urology Center
ศุกร์
02 ก.ค.
เสาร์
03 ก.ค.
อาทิตย์
04 ก.ค.
Urology Center
จันทร์
05 ก.ค.
Urology Center
อังคาร
06 ก.ค.
Urology Center
พุธ
07 ก.ค.
Urology Center
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
Urology Center
ศุกร์
09 ก.ค.
เสาร์
10 ก.ค.
อาทิตย์
11 ก.ค.
Urology Center
จันทร์
12 ก.ค.
Urology Center
อังคาร
13 ก.ค.
Urology Center
พุธ
14 ก.ค.
Urology Center
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
Urology Center
ศุกร์
16 ก.ค.
เสาร์
17 ก.ค.
อาทิตย์
18 ก.ค.
Urology Center
จันทร์
19 ก.ค.
Urology Center
อังคาร
20 ก.ค.
Urology Center
พุธ
21 ก.ค.
Urology Center
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
Urology Center
ศุกร์
23 ก.ค.
เสาร์
24 ก.ค.
อาทิตย์
25 ก.ค.
Urology Center
จันทร์
26 ก.ค.
Urology Center
อังคาร
27 ก.ค.
Urology Center
พุธ
28 ก.ค.
Urology Center
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Urology Center
ศุกร์
30 ก.ค.
เสาร์
31 ก.ค.
อาทิตย์
01 ส.ค.
Urology Center
จันทร์
02 ส.ค.
Urology Center
อังคาร
03 ส.ค.
Urology Center
พุธ
04 ส.ค.
Urology Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Urology Center
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
Urology Center
จันทร์
09 ส.ค.
Urology Center
อังคาร
10 ส.ค.
Urology Center
พุธ
11 ส.ค.
Urology Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Urology Center
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
Urology Center
จันทร์
16 ส.ค.
Urology Center
อังคาร
17 ส.ค.
Urology Center
พุธ
18 ส.ค.
Urology Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Urology Center
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
Urology Center
จันทร์
23 ส.ค.
Urology Center
อังคาร
24 ส.ค.
Urology Center
พุธ
25 ส.ค.
Urology Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Urology Center
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
Urology Center
จันทร์
30 ส.ค.
Urology Center