คลินิกทันตกรรมกรุงเทพ

แนวทางปฏิบัติของคลินิกทันตกรรมกรุงเทพ

ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

คลินิกทันตกรรมกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย) มีการปรับแผนให้บริการดังนี้

1. ยกเลิกการวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้าคลินิกทันตกรรมกรุงเทพ
2. ยกเลิกจุดตรวจ ATK
3. หากท่านมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ หรือมีความเสี่ยงสูง ขอความกรุณาท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง 
4. กรณีที่ท่านมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ การทำหัตถการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์

ประกาศมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

“ครบทุกฟังก์ชันการดูแลฟันในทุกมิติ
เสริมสร้างสุขภาพฟันและช่องปากให้แข็งแรงไปอีกนาน”

ความสุขของทุกรอยยิ้มเริ่มต้นจากสุขภาพฟันที่แข็งแรง ดูแลสุขภาพฟันในทุกช่วงวัย

เริ่มต้นป้องกันและเตรียมความแข็งแรงของฟันในเด็ก พร้อมเสริมสร้างบุคลิกที่ดีเพื่อความมั่นใจในวัยทำงาน รักษาและแก้ไขเพื่อยืดอายุสุขภาพฟันให้ใช้งานได้ยาวนานในผู้สูงอายุ ด้วยนวัตกรรมการดูแลช่องปากแบบครบวงจร พร้อมทีมแพทย์ผู้ชำนาญการมากด้วยประสบการณ์กับคลินิกทันตกรรมกรุงเทพ โดยโรงพยาบาลกรุงเทพ

เน้นการทำงานเป็นทีม ความร่วมมือและการให้คำปรึกษาแก่คนไข้ ความมั่นใจได้ในการบริการ และการดูแลที่มีคุณภาพ

ศูนย์ทันตกรรมมาตรฐานโรงพยาบาล JCI

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเครื่องมืออุปกรณ์ปลอดเชื้อ ที่ได้รับมาตราฐานสูงผ่านการรับรองและการใช้เครื่องมือที่มีระบบคอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมในห้องตรวจทันตกรรมทุกห้องเครื่องมือทันตกรรมทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบด้วยระบบที่ได้รับมาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพก่อนการใช้งาน ศูนย์ทันตกรรมและรากเทียมกรุงเทพได้ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และการจัดการระดับสากล จาก Joint Commission International Accreditation (JCI) ซึ่งมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ วิวัฒนาการทางทันตกรรมในแต่ละสาขามีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วการดูแลสุขภาพช่องปากครอบคลุมทั้ง การป้องกัน และการรักษาที่ทันสมัยจึงต้องอาศัยการทำงานร่วมกันเป็นทีมสหสาขา มีการพัฒนาคุณภาพและความรู้ของทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ คลินิกทันตกรรมกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพจึงจัดให้มีความพร้อมของทีมทันตแพทย์กว่า 100 คนที่มีเชี่ยวชาญและพร้อมที่จะให้บริการดังต่อไปนี้

Bangkok Pediatric Dental Fresh Breath Clinic


LINE DENTAL CENTER ID : @BHQDental


สอบถามเพิ่มเติมที่
คลินิกทันตกรรมกรุงเทพ
ชั้น 2 อาคารทันตกรรม (หน้าปากซอยเพชรบุรี 47)
เปิดบริการ ทุกวัน 09.00 - 20.00 น.