ศูนย์ทันตกรรม

เน้นการทำงานเป็นทีม ความร่วมมือและการให้คำปรึกษาแก่คนไข้ ความมั่นใจได้ในการบริการ และการดูแลที่มีคุณภาพ

ศูนย์ทันตกรรมมาตรฐานโรงพยาบาล JCI

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเครื่องมืออุปกรณ์ปลอดเชื้อ ที่ได้รับมาตราฐานสูงผ่านการรับรองและการใช้เครื่องมือที่มีระบบคอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมในห้องตรวจทันตกรรมทุกห้องเครื่องมือทันตกรรมทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบด้วยระบบที่ได้รับมาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพก่อนการใช้งาน ศูนยทันตกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพได้ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และการจัดการระดับสากล จาก Joint Commission International Accreditation (JCI) ซึ่งมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ วิวัฒนาการทางทันตกรรมในแต่ละสาขามีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วการดูแลสุขภาพช่องปากครอบคลุมทั้ง การป้องกัน และการรักษาที่ทันสมัยจึงต้องอาศัยการทำงานร่วมกันเป็นทีมสหสาขา มีการพัฒนาคุณภาพและความรู้ของทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพจึงจัดให้มีความพร้อมของทีมทันตแพทย์กว่า 100 คนที่มีเชี่ยวชาญและพร้อมที่จะให้บริการดังต่อไปนี้


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 2 อาคารทันตกรรม (หน้าปากซอยเพชรบุรี 47)
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 09.00 น. – 17.00 น.