ทันตกรรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยพิเศษ

การดูแลสุขภาพฟันและช่องปากเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยเฉลี่ยแล้วผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี มีโอกาสป่วยเป็นโรคเรื้อรังหนึ่งโรคหรือมากกว่าทำให้ต้องปรึกษาและรับคำแนะนำจากแพทย์ก่อนการทำฟัน

ศูนย์ทันตกรรมกรุงเทพสามารถให้การบริการทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ผู้ป่วยเรื้อรังทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องและผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังสามารถให้บริการทันตกรรมร่วมกับการให้ยาสลบให้บริการทันตกรรมในห้องผ่าตัดหากผู้ป่วยไม่สามารถรับบริการที่ศูนย์ทันตกรรมปกติได้ และมีบริการทันตกรรมฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก นอกเวลาทำการ นอกจากนี้ศูนย์ทันตกรรมกรุงเทพสามารถให้บริการทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ ด้านการวินิจฉัย ป้องกัน รักษาโรคและปัญหาต่างๆร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ

 


สอบถามเพิ่มเติมที่
คลินิก​ทันตกรรม​กรุงเทพ
ชั้น 2 อาคารทันตกรรม (หน้าปากซอยเพชรบุรี 47)
เปิดให้บริการทุกวัน 09.00 - 20.00 น.