ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ผู้ป่วยเด็กไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก พวกเขาอาจจะไม่ให้ความร่วมมือขณะการตรวจและรักษาฟัน
อย่างไรก็ตามศูนย์ทันตกรรมกรุงเทพมีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมสำหรับเด็กเพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกผ่อนคลายขณะรับการตรวจรักษานอกจากนี้ยังมีห้องตรวจที่ตกแต่งเฉพาะสำหรับผู้ป่วยเด็ก

การบริการทันตกรรมสำหรับเด็กครอบคลุมการดูแลและป้องกันปัญหาเหงือก ฟัน และสุขภาพช่องปากตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อสุขภาพในช่องปากที่ดีตั้งแต่เยาว์วัย


สอบถามเพิ่มเติมที่
คลินิก​ทันตกรรม​กรุงเทพ
ชั้น 2 อาคารทันตกรรม (หน้าปากซอยเพชรบุรี 47)
เปิดบริการ ทุกวัน 09.00 - 20.00 น.