ถึงเวลาบูรณะฟันทั้งปากแล้วหรือยัง?

2 นาทีในการอ่าน
ถึงเวลาบูรณะฟันทั้งปากแล้วหรือยัง?

แชร์

เมื่อพูดถึงการบูรณะฟันทั้งปาก (Full Mouth Rehabilitation) อาจฟังดูเป็นเรื่องใหญ่ เพราะนอกจากเป็นการบูรณะฟันบนและฟันล่างทั้งหมดแล้วยังต้องใช้ทีมทันตแพทย์ที่มีความชำนาญในหลากหลายสาขาเพื่อให้กลับมามามีสุขภาพฟันที่ดีและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งที่หลายคนสงสัยคือ เมื่อไรที่ต้องบูรณะฟันทั้งปาก และมีขั้นตอนการรักษาอย่างไร

เมื่อไรที่ต้องบูรณะฟันทั้งปาก

  • ฟันผุลุกลามหลายซี่
  • สูญเสียฟันหลายซี่
  • ฟันบิ่น ฟันแตก ฟันหักหลายซี่
  • มีปัญหาขากรรไกร
  • นอนกัดฟันจนฟันสึก
  • ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางโครงสร้างของฟัน เช่น ผู้ป่วยโรคสังข์ทอง (Ectodermal Dysplasia) ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในการสร้างสารเคลือบฟัน (Ameliogenesis) ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของเนื้อฟัน (Dentinogenisis Imperfecta)


ขั้นตอนบูรณะฟันทั้งปาก

  1. ตรวจวินิจฉัยโดยทันตแพทย์ เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด เพราะการรักษาผู้ป่วยในระยะยาวจะต้องเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะกับปัญหาที่แท้จริงของผู้ป่วย เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยต้องทำการรักษาซ้ำ ๆ ไปตลอดชีวิต เช่น กรณีผู้ป่วยกรดไหลย้อนจนฟันสึกกร่อนสมควรต้องมีการรักษาทางระบบทางเดินอาหารควบคู่กับการรักษาในช่องปาก
  2. ออกแบบการรักษาเฉพาะบุคคล ด้วยความชำนาญของทันตแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษา อาทิเช่น เอกซเรย์ 3 มิติ (Cone Beam CT), ใช้ Software ในการออกแบบรอยยิ้ม, การสแกนภายในช่องปากด้วย Intraoral Scannerเป็นต้น ผู้ป่วยจะเห็นความแตกต่างระหว่างก่อนทำการรักษาและหลังทำการรักษาอย่างชัดเจน เข้าใจตรงกันกับทันตแพทย์ มุ่งสู่ผลสำเร็จของการรักษาไปพร้อมกัน
  3. บริการรักษาโดยทีมทันตแพทย์สหสาขา เพื่อผลลัพธ์ที่น่าพอใจและความสำเร็จในการรักษา ซึ่งทันตแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางในแต่ละสาขามีความสำคัญในการรักษาผู้ป่วยอย่างครอบคลุม อาทิ ผู้ป่วยที่ฟันสึกจนทะลุโพรงประสาทจำเป็นต้องรักษากับทันตแพทย์ที่มีความชำนาญทั้งด้านรากฟัน การบดเคี้ยว ศัลยกรรมใบหน้าและขากรรไกร เป็นต้น นอกจากนี้หากจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์อายุกรรมหรือแพทย์ระบบทางเดินอาหาร ทันตแพทย์จะทำการส่งต่อเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ทั้งนี้ระยะเวลาในการรักษาขึ้นอยู่กับปัญหาสุขภาพฟันและช่องปากของผู้ป่วยแต่ละบุคคล สิ่งสำคัญที่ผู้ป่วยต้องรู้คือ ควรรักษากับทันตแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง สถานพยาบาลต้องได้มาตรฐานและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงมีทีมแพทย์ครบทุกสาขา เพราะจุดมุ่งหมายในการรักษาคือการที่ผู้ป่วยมีสุขภาพฟันที่แข็งแรง บดเคี้ยวได้ดีขึ้น ยิ้มได้อย่างมั่นใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว


บูรณะฟันทั้งปากกับศูนย์ทันตกรรมรากเทียมกรุงเทพ คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรมรากเทียมกรุงเทพ คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม พร้อมให้การบูรณะฟันทั้งปากเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามีสุขภาพฟันและช่องปากที่แข็งแรง ด้วยทีมทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญในการตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคล โดยมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้ป่วยมั่นใจในผลการรักษา ฟื้นฟูสุขภาพฟันและช่องปากให้กลับมาใช้งานได้ดีและยิ้มได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ทันตกรรมรากเทียมกรุงเทพ คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม
ชั้น 2 อาคารทันตกรรม (หน้าปากซอยเพชรบุรี 47)
เปิดบริการ ทุกวัน 09.00 - 20.00 น.

แชร์