One–day crown การครอบฟันภายในวันเดียว

1 นาทีในการอ่าน
One–day crown การครอบฟันภายในวันเดียว

แชร์

One – Day Crown ครอบฟันเสร็จได้ภายในวันเดียว

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมให้บริการ One – Day Crown ครอบฟันที่สามารถทำเสร็จได้ภายในวันเดียว ช่วยย่นระยะเวลาไม่ต้องรอครอบฟันและไม่ต้องทำนัดหลายครั้ง ประหยัดเวลา สะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิม


การทำครอบฟัน

การทำครอบฟันเป็นการบูรณะฟันโดยใช้การหุ้มรอบซี่ของฟัน หากเป็นฟันธรรมชาติ ทันตแพทย์จะทำการกรอฟันรอบซี่ในทุกมิติให้เล็กลง จากนั้นจึงพิมพ์ปาก แล้วนำส่งห้องแล็บเพื่อทำครอบฟัน แล้วเอากลับมาครอบบนฟันที่กรอไว้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปจะต้องมา 2 ครั้ง ครั้งแรกกรอฟัน พิมพ์ปาก ใส่ครอบชั่วคราว และรอเป็นระยะเวลาประมาน 5 – 7 วัน ครั้งต่อมาคือการกลับมาใส่ครอบฟัน หากคนไข้มีเวลาที่จำกัด ต้องเดินทางบ่อยหรือติดภารกิจอาจทำให้ไม่สะดวกในการทำครอบฟัน


ทำไมต้อง ONE – DAY CROWN

One – Day Crown ออกแบบขึ้นเพื่อให้การทำครอบฟันเสร็จภายในวันเดียวและครั้งเดียว โดยใช้เทคโนโลยีระดับสูงในการออกแบบและผลิตครอบฟันเพื่อบูรณะฟัน อย่าง CAD/CAM ที่สร้างสรรค์ชิ้นงานใกล้เคียงฟันธรรมชาติให้เสร็จเรียบร้อยภายในไม่กี่ชั่วโมง โดยมีทันตแพทย์และทีมสหสาขาที่มีความชำนาญควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิด


One–day crown การครอบฟันภายในวันเดียว

ผู้ที่ควรรักษา One – Day Crown

ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพฟันดังต่อไปนี้

  • ฟันแตก
  • ฟันร้าว
  • ฟันผุขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถอุดฟันได้แล้ว
  • ฟันที่ผ่านการรักษารากฟันมา
  • ฟันที่เป็นรากฟันเทียม


การทำ One – Day Crown ให้ได้คุณภาพควรต้องทำการรักษาในสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย ที่สำคัญทันตแพทย์ต้องมีประสบการณ์ในการออกแบบครอบฟัน เพราะ One – Day Crown เป็นการออกแบบในคอมพิวเตอร์ จึงต้องอาศัยความละเอียดและความชำนาญเพื่อได้คุณภาพของครอบฟันที่ดีที่สุด


 


สอบถามเพิ่มเติมที่
คลินิกทันตกรรมกรุงเทพ
ชั้น 2 อาคารทันตกรรม (หน้าปากซอยเพชรบุรี 47)
เปิดบริการ ทุกวัน 09.00 - 20.00 น.

แชร์