One–day crown การครอบฟันภายในวันเดียว

2 นาทีในการอ่าน
One–day crown การครอบฟันภายในวันเดียว

แชร์

เมื่อฟันเกิดความเสียหายหรือสูญเสียเนื้อฟันมาก การทำครอบฟันช่วยให้ฟันกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในอดีตการทำครอบฟันต้องใช้เวลานานหลายวัน แต่ปัจจุบัน One – Day Crown ตอบโจทย์การครอบฟันที่สะดวกกับผู้ป่วย เพราะสามารถทำเสร็จได้ภายในวันเดียว ประหยัดเวลา และสะดวกสบายกับการใช้ชีวิต

 

การครอบฟันคืออะไร

การครอบฟันเป็นการบูรณะฟันที่เกิดความเสียหายมากจนไม่สามารถบูรณะด้วยการอุดฟันได้ จึงจำเป็นต้องทำการครอบฟันโดยใช้วัสดุทางทันตกรรมมาหุ้มรอบฟันทั้งซี่ มีกระบวนการคือ กรอฟันรอบซี่ให้ขนาดเล็กลง พิมพ์ปาก ส่งข้อมูลเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อทำครอบฟัน เมื่อได้ครอบฟันแล้วนำกลับมาครอบบนฟันที่กรอไว้แล้ว ฟันจะกลับมาแข็งแรงและใช้งานได้ตามปกติ


ลักษณะฟันแบบไหนที่ต้องครอบฟัน

  • ฟันบิ่น
  • ฟันแตก
  • ฟันหัก
  • ฟันร้าว
  • ฟันผุขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถอุดฟันได้แล้ว
  • ฟันที่ผ่านการรักษารากฟัน

ทำไมต้องครอบฟัน ONE – DAY CROWN

One – Day Crown ออกแบบขึ้นเพื่อให้การทำครอบฟันเสร็จได้ภายในวันเดียวและครั้งเดียวต่างจากในอดีตที่การทำครอบฟันต้องทำหลายครั้งและต้องใส่ครอบฟันชั่วคราวเพื่อรอครอบฟันเสร็จนานหลายวัน ซึ่งผู้ป่วยอาจไม่สะดวกในการรักษา แต่ปัจจุบัน One – Day Crown มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการออกแบบการรักษาและผลิตครอบฟันได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง โดยทีมทันตแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางโดยตรง


ข้อดีของ ONE – DAY CROWN คืออะไร

ด้วยความชำนาญของทีมทันตแพทย์เฉพาะทางและทีมสหสาขาที่ควบคุมคุณภาพการรักษาในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด ประกอบกับ DIGITAL LAB & STUDIO ของศูนย์ทันตกรรมรากเทียมกรุงเทพ คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม ซึ่งเต็มไปด้วยเทคโนโลยีระดับสูงอย่าง Digital CAD/CAM เทคโนโลยีพิมพ์ฟันดิจิทัลด้วย Intraoral Scanner การสแกนภายในช่องปากเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ ทำให้ผู้ป่วยสามารถครอบฟันเสร็จเรียบร้อยได้ภายในวันเดียว ประหยัดเวลา ไม่ยุ่งยาก คุณภาพสูง คืนความมั่นใจในการมีสุขภาพฟันและช่องปากที่แข็งแรงในทุกวัน


One–day crown การครอบฟันภายในวันเดียว

การครอบฟันบางส่วน INLAY & ONLAY คืออะไร

นอกจากการครอบฟันทั้งซี่แล้ว หากฟันมีการเสียหายเพียงบางส่วน ยังมีวิธีการบูรณะฟันที่เรียกว่า INLAY & ONLAY ซึ่งเป็นการครอบฟันรูปแบบหนึ่ง แต่จะบูรณะเฉพาะส่วนของฟันที่มีการสูญเสียไป โดยพยายามเก็บเนื้อฟันที่ดีของคนไข้ไว้ให้มากที่สุดเพื่อให้ฟันกลับมาแข็งแรงและใช้งานได้ โดยทันตแพทย์จะทำการกรอฟันเฉพาะในส่วนที่มีปัญหาเพื่อเก็บเนื้อฟันดีให้ได้มากที่สุด ทำการพิมพ์ฟันแบบดิจิทัล ผลิตชิ้นงาน INLAY & ONLAY จากห้องปฏิบัติการ และทำการยึดชิ้นงานเข้าที่ฟันของคนไข้ ซึ่งสามารถทำเสร็จเรียบร้อยได้ในวันเดียว


สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการครอบฟัน

หากต้องเข้ารับการบูรณะฟันโดยการครอบฟัน ไม่ว่าจะครอบฟันทั้งซี่หรือครอบฟันเพียงบางส่วน สิ่งสำคัญคือการรักษากับทันตแพทย์ที่มีความชำนาญและมากด้วยประสบการณ์ในสถานพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย ยิ่งมีห้องดิจิทัลแล็บที่สามารถออกแบบและทำชิ้นงานครอบฟันคุณภาพเฉพาะบุคคลได้ทันที ย่อมช่วยให้ผู้ป่วยหมดกังวลเมื่อต้องครอบฟัน


แพทย์ผู้ชำนาญด้านการครอบฟัน

ทพ.อภิชัจ ทองทักษิณ ทันตแพทย์ ศูนย์ทันตกรรมรากเทียมกรุงเทพ คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม 

สามารถคลิกที่นี่เพื่อทำนัดหมายได้ด้วยตนเอง


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ทันตกรรมรากเทียมกรุงเทพ คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม
ชั้น 2 อาคารทันตกรรม (หน้าปากซอยเพชรบุรี 47)
เปิดบริการ ทุกวัน 09.00 - 20.00 น.

แชร์