ศูนย์ทันตกรรมรากเทียมกรุงเทพ คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม

 1. ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม (Cosmetic dentistry)
 2. ทันตกรรมหัตถการ (Operative dentistry)
  • การขจัดคราบจุลินทรีย์และคราบสีด้วย Air flowing
  • การซ่อมแซมบูรณะฟัน (Dental inlay and onlay)
  • การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (Tooth colored filling)
 3. ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodoctics)
 4. การรักษารากฟัน (Endodontics)
  • การทำศัลยกรรมรักษารากฟัน (Endodontic surgery)
  • การรักษาคลองรากฟันซ้ำ (Endodontic retreatment)
 5. ทันตกรรมบดเคี้ยว
  • การรักษาอาการบดและเค้นฟันแบบเสียดสี (Bruxism)
  • การรักษาอาการฟันสึกจากการเค้นฟัน (Clenching)
 6. การปลูกรากเทียม (Implants)
 7. ปริทันต์วิทยา (Periodontics)
 8. ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)
  • การจัดฟันแบบใสด้วยเทคโนโลยี invisalign
  • การผ่าตัดขากรรไกร (Orthognathic surgery)
  • การจัดฟันแบบใส(Clear aligners)
  • การจัดฟันด้านใน (Lingual braces)
  • การจัดฟันด้วยระบบยึดติดลวดด้วยตนเอง (Self-ligating braces)
  • การจัดฟันด้วยลวดจัดฟันเซรามิค (Ceramic braces)
  • การจัดฟันแบบโลหะ (Metal braces)
 9. ศัลยศาสตร์ช่องปาก (Oral Surgery)
 10. ทันตกรรมผู้สูงอายุ (Geriatric Dentistry)
 11. ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pediatric Dentistry)
 12. Digital Dental Clinic
 13. คลินิคกลิ่นปาก (Fresh Breath Clinic)

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ทันตกรรมรากเทียมกรุงเทพ คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม
ชั้น 2 อาคารทันตกรรม (หน้าปากซอยเพชรบุรี 47)
เปิดบริการ ทุกวัน 09.00 - 20.00 น.