สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย โรงพยาบาลกรุงเทพ (BASEM)

FIFA 11+

FIFA 11+ โปรแกรมป้องกันการบาดเจ็บสำหรับนักฟุตบอล

FIFA 11+ เป็นโปรแกรมที่ FIFA ได้ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันและลดการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นจากการเล่นฟุตบอล โดยที่ BASEM สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายกรุงเทพได้อบรมและเผยแพร่โปรแกรม FIFA 11+ อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นการฝึกสอนในโครงการเด็กเตะฝัน Road to Munich” และสถานศึกษาต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ

อ่านบทความ : FIFA 11+ โปรแกรมป้องกันการบาดเจ็บสำหรับนักฟุตบอล

 


Poster FIFA 11+
คลิกเพื่อดูภาพขยาย


Link FIFA 11+

The “11+” Warm-up: Part 1

The “11+” Warm-up: Part 2

The “11+” Warm-up: Part 3

The “11+” Warm-up: Part 4

The “11+” Warm-up: Part 5

The “11+” Warm-up: Part 6

The “11+” Warm-up: Part 7a

The “11+” Warm-up: Part 7b

The “11+” Warm-up: Part 7c

The “11+” Warm-up: Part 8a

The “11+” Warm-up: Part 8b

The “11+” Warm-up: Part 8c

The “11+” Warm-up: Part 9a

The “11+” Warm-up: Part 9b

The “11+” Warm-up: Part 9c

The “11+” Warm-up: Part 10a

The “11+” Warm-up: Part 10b

The “11+” Warm-up: Part 10c

The “11+” Warm-up: Part 11a

The “11+” Warm-up: Part 11b

The “11+” Warm-up: Part 11c

The “11+” Warm-up: Part 12a

The “11+” Warm-up: Part 12b

The “11+” Warm-up: Part 12c

The “11+” Warm-up: Part 13

ที่มา: YouTube FIFATV


สอบถามเพิ่มเติมที่
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.