สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย โรงพยาบาลกรุงเทพ (BASEM)

เครื่องมือเทคโนโลยีด้านเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย

BASEM-tools-Sports Medicine

 • เครื่องตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition Evaluation) 
 • ลู่วิ่งต้านแรงโน้มถ่วง Alter – G (Anti – Gravity Treadmill)
  Anti-gravity-Treadmill-Alter-G-ลู่วิ่งต้านแรงโน้มถ่วง
 • เครื่องตรวจวัดการใช้ออกซิเจน (VO2 MAX Maximal Oxygen Uptake Measurement System)
  เครื่องตรวจวัดการใช้ออกซิเจน (VO2 MAX Maximal Oxygen Uptake Measurement System)
 • เครื่องทดสอบและฝึกความเร็วในการวิ่ง ความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว ความสามารถในการกระโดด (Swift Speedlight Performance Equipment) 
  Swift Speedlight Performance
 • เครื่อง Biodex Balance Assessment & Conditioning System
  เครื่อง Biodex Balance Assessment Conditioning System
 • เครื่อง Biodex System 4 Isokinetic Machine 
  เครื่อง Biodex System 4 Isokinetic Machine
 • เครื่องออกกำลังกายแบบแรงต้าน (FTS Glide Resistance Equipment)
 • เครื่องออกกำลังกายแบบมัลติฟังก์ชัน (Precor Multi – Station System)
 • เครื่องเดินวงรีแบบไร้แรงกระแทก (Precor EFX 885 Elliptical Fitness Crosstrainer)
 • ลู่วิ่ง (Precor TRM 885 Treadmill)
  ลู่วิ่ง (Precor TRM 885 Treadmill)
 • จักรยานออกกำลัง (Monark 928E Exercise Bike)
  จักรยานออกกำลัง (Monark 928E Exercise Bike)
 • ยางยืดออกกำลังด้วยแรงต้าน (Theraband Resistance Exercise System)
 • เครื่อง Monark 881E Rehab Trainer / Upper & Lower Body Ergometer

สอบถามเพิ่มเติมที่
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.