สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย โรงพยาบาลกรุงเทพ (BASEM)

แนวทางปฏิบัติการเล่นและแข่งขันฟุตบอลช่วง COVID-19
สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) (Federation International Football Association : FIFA) จัดทำ COVID-19 : Medical considerations for a return to footballing activity เพื่อแนะนำแนวทางปฏิบัติในการกลับมาเล่นและแข่งขันกีฬาฟุตบอล

โดยแนวทางปฏิบัติในการเล่นและแข่งขันกีฬาฟุตบอลในช่วง COVID-19 สรุปได้ 3 หัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้

1) การรักษาสุขลักษณะและระยะห่าง

 • รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
 • ล้างมือสม่ำเสมอ
 • ไม่สัมผัสใบหน้า
 • เลี่ยงการจับมือ แตะมือ
 • งดการถ่มน้ำลาย
 • ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน เช่น ขวดน้ำดื่ม อุปกรณ์อาบน้ำ เป็นต้น
 • ลดความเสี่ยงในการสัมผัสสิ่งของที่ใช้บ่อยหรือผู้อื่น เช่น จัดทางเดินทางเดียว (One Way) และเปิดประตูทิ้งไว้
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
 • เลี่ยงการออกกำลังกายอย่างหักโหม

2) การตรวจและประเมินอาการอย่างสม่ำเสมอ

 • ประเมินอาการไข้และแยกผู้มีความเสี่ยง
 • ตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายและอาการไข้อย่างสม่ำเสมอ
 • ตรวจ COVID-19 ตามความพร้อมและความเหมาะสมของแต่ละประเทศ
 • นักฟุตบอลที่กลับมาเริ่มกิจกรรมฟุตบอลได้จะต้องมีผลการตรวจ COVID-19 เป็นลบ (Negative) เท่านั้น
 • แนะนำให้ตรวจเช็กนักฟุตบอลทุกรายก่อนกลับมาแข่งขันเพื่อสร้างความเชื่อมั่น โดยตรวจครั้งแรก 72 ชั่วโมงก่อนการกลับมาเริ่มกิจกรรมฟุตบอล ตรวจครั้งที่ 2 ก่อนการซ้อมครั้งแรก และตรวจครั้งที่ 3 ที่บ้านหรือที่สโมสรตามความเหมาะสม

3) ระมัดระวังในการเดินทางและการใช้สาธารณูปโภค

 • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออยู่เสมอ
 • ลดจำนวนเจ้าหน้าที่ให้มาดำเนินการเท่าที่จำเป็น
 • รักษาระยะห่างอยู่เสมอ


นอกจากนี้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) (Federation International Football Association : FIFA) เน้นย้ำให้ส่งเสริมสุขลักษณะที่ดี รักษาระยะห่าง เลือกใช้ชีวิตให้มีสุขภาพดี ทานอาหารให้ครบทุกหมู่ และลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่ https://www.fifa.com

สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย (BASEM) โรงพยาบาลกรุงเทพ FIFA Medical Centre of Excellence หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กีฬาฟุตบอลในประเทศไทยและทั่วโลกจะกลับมาแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง ในระยะเวลาอันใกล้


หากใครมีปัญหาจากการเล่นกีฬาฟุตบอล สามารถปรึกษาแพทย์เวชศาสตร์การกีฬาเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยให้คำแนะนำและวางแผนให้การรักษาอย่างเหมาะสม

แนวทางปฏิบัติการเล่นและแข่งขันฟุตบอลช่วง COVID-19


สอบถามเพิ่มเติมที่
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.