สุขภาพชาย

ตรวจวินิจฉัย รักษา ให้คำแนะนำทุกปัญหาสุขภาพของคุณผู้ชายทั้งร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงไปอีกนาน

สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย โรงพยาบาลกรุงเทพ (BASEM)
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ศูนย์สุขภาพเพศชายและต่อมลูกหมาก
ศูนย์ผ่าตัดและรักษาโรคอ้วน