สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย โรงพยาบาลกรุงเทพ (BASEM)

ทีมแพทย์ BASEM

ทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางที่สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายกรุงเทพ หรือศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางการแพทย์ของฟีฟ่า (FIFA Medical Center of Excellence) ประกอบด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางสหสาขา อาทิ 

  • แพทย์เวชศาสตร์การกีฬา 
  • ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ 
  • แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูด้านเวชศาสตร์กีฬา 
  • แพทย์ที่ปรึกษาทางด้านหัวใจ ปอด สมอง ช่องท้อง ต่อมไร้ท่อ หู คอ จมูก ตา 
  • จิตแพทย์ และทันตแพทย์ 
  • ทีมพยาบาล และนักกายภาพบำบัดที่ได้รับการศึกษาอบรมเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย เพื่อให้การดูแลรักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกายให้สามารถกลับไปเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายต่อเนื่องได้อย่างรวดเร็ว
  • ทีมผู้ชำนาญการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาต่าง ๆ พร้อมให้คำปรึกษาในการทดสอบและประเมินสมรรถภาพร่างกาย ออกแบบการออกกำลังกาย วิเคราะห์การเคลื่อนไหว วิเคราะห์และให้คำปรึกษาภาวะโภชนาการ และให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา สำหรับการกีฬาและการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล  

ทีมแพทย์ BASEM ยังเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ดูแลนักกีฬาในระดับโลก ระดับทีมชาติหรือในระดับอาชีพ หลากหลายชนิดกีฬา อาทิ นักกีฬาทีมชาติไทย นักกีฬาของสโมสรอาชีพ รวมทั้งนักกีฬาสมัครเล่นต่าง ๆ เป็นต้น


สอบถามเพิ่มเติมที่
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.