สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย โรงพยาบาลกรุงเทพ (BASEM)

การรับรองมาตรฐาน

FIFA Medical Center of Excellence ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางการแพทย์ของฟีฟ่า

ในปี พ.. 2555 สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า (FIFA) ได้มอบประกาศนียบัตร ศูนย์กลางความเป็นเลิศทางการแพทย์ของฟีฟ่า หรือ FIFA Medical Centre of Excellence ให้กับโรงพยาบาลกรุงเทพ หรือ BASEM เพื่อเป็นการรับรองว่า โรงพยาบาลและสถาบันสามารถให้การดูแลนักกีฬาฟุตบอลทั่วโลกได้ในมาตรฐานระดับสากล นับเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือนับเป็นลำดับที่ 3 ของเอเชีย หรือเป็นลำดับที่ 26 ของโลก

BASEM - FIFA Medical center

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการจำกัด (มหาชน) พร้อมทีมผู้บริหาร รับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน “FIFA Medical Centre of Excellence” โดย ดร.จีรี โวด์แรค อดีตประธานฝ่ายแพทย์ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ให้กับโรงพยาบาลกรุงเทพ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล

โรงพยาบาลกรุงเทพได้มีการเซ็นสัญญาข้อตกลงร่วมกับ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเวชศาสตร์กีฬาฟุตบอลให้มีความก้าวหน้า ตอบสนองความต้องการของบุคลากรต่างๆในวงการกีฬาฟุตบอลต่อไป และมีการร่วมมือกับสถาบันเวชศาสตร์การกีฬาระดับนานาชาติ ในการศึกษาค้นคว้าและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเวชศาสตร์กีฬาฟุตบอลอยู่เสมอ


กฎเกณท์การรับรองมาตรฐานของฟีฟ่า

  • มีศูนย์ที่ดูแล และมีความชำนาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การกีฬา
  • มีทีมแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากทางฟีฟ่า
  • มีโปรแกรมป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นฟุตบอล
  • มีการวิจัยและพัฒนาองคความรู้ทางด้านการกีฬาโรงพยาบาลกรุงเทพได้มีการเซ็นสัญญาข้อตกลงร่วมกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล โดยมีเป้าหมายในการพัฒนากีฬาฟุตบอลให้มีความก้าวหน้า ตอบสนองความต้องการของบุคลากรต่างๆในวงการกีฬาฟุตบอลต่อไป
  • มีการศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเวชศาสตร์การกีฬาอยู่เสมอ
  • มีส่วนร่วมเกี่ยบกับกิจกรรมฟุตบอล ภายใต้มาตรฐานของฟีฟ่ารองรับ
  • มีส่วนร่วมกับกิจกรรมอื่น ๆ เกี่ยวกับฟุตบอล

FIFA Medical Network
(Link: https://www.fifa.com/about-fifa/medical/centers-of-excellence)


สอบถามเพิ่มเติมที่
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.