สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย โรงพยาบาลกรุงเทพ (BASEM)

สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย โรงพยาบาลกรุงเทพ หรือ BASEM สถาบันระดับสากล สำหรับคนรักกีฬา หนึ่งในผู้นำด้านการดูแลรักษาการบาดเจ็บทางกีฬาด้วยมาตรฐานระดับสากล ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนทุกเพศทุกวัยที่รักการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ดูแลด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์กีฬาหลากหลายสาขา ครอบคลุมการให้บริการตั้งแต่ การทดสอบประเมินสมรรถภาพร่างกาย การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ การตรวจวิจินิจฉัย รักษาฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ การทำกายภาพบำบัด การป้องกันการบาดเจ็บที่ทันสมัย การผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องขั้นสูง และที่สำคัญยังมีโปรแกรมฟื้นฟูและเสริมสมรรถภาพที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับนักกีฬาโดยเฉพาะ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำทางด้านการออกกำลังกาย ภาวะโภชนาการ และจิตวิทยา เพื่อให้สามารถเล่นกีฬาและออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป นักกีฬาสมัครเล่น นักกีฬาอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้ที่มีโรคประจำตัว อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และผู้ที่มีน้ำหนักเกิน เป็นต้น


สอบถามเพิ่มเติมที่
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.